© GVB

Concert- en fuifkelder aan jongerencentrum geopend in Peer

Peer -

Met de opening van een polyvalente kelder dit weekend is het jongerencentrum De Bak in het Peerse centrum volledig klaar. Het project, dat met 1,7 miljoen euro bijna dubbel zoveel kostte als aanvankelijk geraamd, richt zich volledig op de leefwereld van jongeren.

Geert Van Baelen

Vlak voor corona alle deuren deed sluiten, opende in 2020 het bovengrondse deel van het jongerencentrum De Bak in Peer de deuren in het voormalige gebouw van de wijkpolitie. De voorbije twee jaar werd de meest complexe fase van het centrum uitgevoerd: het aanbrengen van een polyvalente kelderverdieping waarin de jeugd kan genieten van concerten en fuiven zonder dat decibels hinderlijk worden voor de buurt. “Deze tweede fase hield wel meer in dan alleen de kelder, maar was ook belangrijk voor de ontsluiting van het geheel”, zegt burgemeester Steven Matheï (cd&v). “Zo werd de lift met bijhorende schacht aangebracht,en ook bijkomende sanitaire voorzieningen zaten in deze bouwfase.”

Dubbel zo duur

Aanvankelijk werd het kostenplaatje van het volledige project geraamd op 1 miljoen euro. Onderweg zou het bijna dubbel zoveel kosten. Vanuit de politieke oppositie werden dan ook vraagtekens geplaatst bij de ligging pal in het centrum en de kelderverdieping waarvan alleen al de bemaling een kostelijke zaak bleek. In totaal kostte het project zo’n 1,7 miljoen. Om nu ook een succesverhaal te maken van De Bak, zal de inbreng van de jongeren zelf cruciaal zijn. De ambitie reikt dan ook veel verder dan louter een jeugdhuis.

“Op het gelijkvloers is er een ruimte waar jongeren pop-upinitiatieven op poten kunnen zetten”, legt schepen voor Jeugd schepen Liesbeth Diliën (cd&v) uit. “Zo kunnen ze van het ondernemerschap proeven onder professionele begeleiding. Ook het OverKop-huis vindt hier onderdak, een laagdrempelig initiatief rond welzijn.” In de ondergrondse ruimte achter het jongeren centrum is er nu een geluidsdichte kelder met plaats voor een 150-tal jongeren, waar concerten en kleinschalige fuiven kunnen plaatsvinden. Aan de Peerse band met de toepasselijk naam CELLAR was de eer om tijdens een allereerste concert de akoestiek te testen.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio