©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Tweede kort geding tegen ontmanteling van Doel 3 wordt op 11 oktober behandeld

Het kort geding dat de burgerbeweging 100TWh heeft ingesteld tegen de sluiting en stillegging van de kerncentrale Doel 3, wordt op 11 oktober behandeld. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist, zo meldt Henri Marenne, voorzitter van de vzw 100TWh. Met het kort geding wil 100TWh bekomen dat Engie onmiddellijk alle werkzaamheden opschort die de centrale in de toekomst onbruikbaar zouden maken. Een ander kort geding tegen de sluiting van Doel 3 wordt op 2 november behandeld.

jvhBron: BELGA

“We willen alle werkzaamheden tegenhouden die de centrale  onbruikbaar zouden maken”, zegt Marenne. “Maar we willen ook aantonen dat  de berekeningen van de Belgische regering om de bevoorradingszekerheid te beoordelen, veel te optimistisch zijn, en dat de centrale essentieel is om deze zekerheid te waarborgen. Daarom vragen we aan de regering om het tijdschema voor de kernuitstap te herbekijken en de centrales die deze winter van 2022 worden stilgelegd, namelijk Doel 3 en Tihange 2, zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen.”

“We hadden gehoopt om bij de inleiding donderdag de onmiddellijke stopzetting van de reeds aan de gang zijnde werken te bekomen, vooral omdat we tijdens de betoging op 23 september vernomen hebben dat de ontmantelingsploegen, die momenteel in Fessenheim aan de slag zijn, begin oktober 2022 naar Doel zouden verhuizen”, gaat de voorzitter van 100TWh verder. “De voorzitter heeft het dossier echter uitgesteld naar 11 oktober. Maar op de zitting hebben we wel begrepen dat de chemische ontsmettingsfase van de reactorkern eind november 2022 zou beginnen, terwijl de directeur van de centrale in Doel in de pers beweerde dat ‘in de 5 jaar van de stillegging geen onomkeerbare maatregelen zullen worden genomen’.”

100TWh eist nu ook dat Engie haar de officiële planning overmaakt die ze aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft voorgelegd.

Meer over Doel

Aangeboden door onze partners