©  Shutterstock

Werk en privé beter op elkaar afstemmen: Kamer zet licht op groen voor arbeidsdeal

De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor de zogenaamde arbeidsdeal. De oppositie onthield zich of stemde tegen. De arbeidsdeal bevat een rist maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werk en privéleven beter op elkaar afgestemd raken. Ze kaderen mee in de ambitie van de regering om tegen 2030 aan een tewerkstellingsgraad van 80 procent te komen.

mtmBron: BELGA

De Vivaldi-coalitie raakte het begin dit jaar eens over een arbeidsdeal, met onder meer de vierdaagse werkweek, extra opleidingen voor werknemers, een betere bescherming voor platformwerkers, flexibeler avondwerk voor de e-commerce en het recht op deconnectie. Het duurde uiteindelijk tot juni alvorens het kernkabinet de violen gestemd kreeg over de laatste punten en komma’s.

Concreet zal een werknemer op vrijwillige basis vier in plaats van vijf dagen per week kunnen werken. Het wordt ook mogelijk de ene week wat meer te werken en de week nadien wat minder, bijvoorbeeld voor iemand die na een echtscheiding alternerend voor de kinderen moet zorgen. Daarnaast bevat het akkoord het recht op deconnectie, een les die werd getrokken uit de coronacrisis en het daarmee gepaard gaande telewerk.

Ook komen er meer rechten voor personeel dat minder sterk staat. Zo zullen alle platformwerkers op kosten van het platform verzekerd worden tegen arbeidsongevallen, ook wanneer het gaat om zelfstandigen. Bovendien mogen werknemers met variabele uurroosters, niet langer op het laatste nippertje worden verwittigd van een wijziging aan hun rooster.

Vijf dagen opleiding

Werknemers krijgen op termijn een individueel recht op vijf dagen opleiding per jaar. Wie zijn job verliest, zal tijdens de opzegperiode al via een transitietraject in een ander bedrijf aan de slag kunnen gaan. Dat moet de kans vergroten dat ze snel een andere job vinden. Ook kunnen ontslagen werknemers maatregelen worden aangeboden om hun inzetbaarheid tijdens de opzegtermijn te verhogen.

Wat de e-commerce betreft, creëert de regering de mogelijkheid om in bedrijven avondwerk mogelijk te maken via proefprojecten. De vakbonden krijgen een rol bij de opstart van die projecten en bij de evaluatie. Daarnaast wordt het tijdelijk systeem waarbij avondwerk via een cao mogelijk was na goedkeuring door één vakbond vastgeklikt.

“Geen doorgedreven activeringspakket”

Op de oppositiebanken vond Björn Anseeuw (N-VA) de maatregelen een gemiste kans. “Dit is geen doorgedreven activeringspakket”, aldus Anseeuw. Een aantal principes in het wetsontwerp gaat de goede richting uit, maar de manier waarop ze worden geconcretiseerd, is te zeer op PS-leest geschoeid, luidde het. Daarnaast bevat de tekst geen structurele maatregelen om uitkeringsgerechtigden naar werk toe te leiden, aldus nog Anseeuw, die ook niet gelooft dat er veel in huis zal komen van de maatregelen in de e-commerce.

Voor Vlaams Belang bevestigen de maatregelen dat de bevoegdheid Werk volledig naar de regio’s moet. Want nu moeten de regio’s aan de slag met regels in een federaal carcan, luidde het. PVDA laakte onder meer dat de meerderheid met het ontwerp de werkdag van tien uren wettelijk heeft ingevoerd.

Aangeboden door onze partners