GEMEENTERAAD. Negen klachten rond werking stad en OCMW Peer: “Wijst op betrokkenheid”

Peer
Geert Van Baelen

Klachten: In 2021 waren er negen ontvankelijke klachten rond de werking van stad en OCMW. Dat meldde algemeen directeur Jo Sclep bij de kennisgeving van het verplichte klachtenrapport. “Hiervan handelden twee klachten wel over hetzelfde onderwerp”, stelde Sclep. De klachten gingen in grote lijnen over foutief, laattijdig of onvriendelijk handelen. “In 2019 waren er zeven klachten en momenteel in het lopende jaar tellen we een drietal klachten, dus is er geen sprake van een stijgende trend.” Oppositieraadslid Ria Plasschaert (Appel) pleitte voor meer laagdrempeligheid. “Het positieve aan klachten is dat het wijst op een betrokkenheid van inwoners die ook willen meedenken om zaken te verbeteren. Nu moet een klacht schriftelijk worden ingediend, en dat kan al een drempel zijn.” Jo Sclep reageerde dat indien gewenst inwoners bij het formuleren worden geholpen, maar hij wil bekijken waar nog winst mogelijk is.

Vereniging: Schepen voor verenigingen Liesbeth Diliën (cd&v) lichte toe dat vzw De Wuft in Wijchmaal een uitbreiding wenst te doen aan haar lokalen voor de werking van de KSA. “Deze vereniging maakt nog als enige gebruik van deze accommodatie en heeft meer ruimte nodig wegens een ledenaantal dat is gestegen naar meer dan 200.” Om de kosten van de architect te kunnen betalen wordt een toelage van 50.000 euro voorzien. “De aanstelling gebeurt in overleg met de stad, en het geld wordt pas vrijgemaakt na voorleggen van facturen.”

Kerken: De gemeenteraad boog zich over de jaarrekeningen 2021 van de zes Peerse kerkfabrieken. Schepen voor financiën Raf Nelis (cd&v) stelde dat de stad vorig jaar in totaal 219.000 euro heeft betoelaagd. Oppositieraadslid Ria Plasschaert (Appel) polste naar de impact van de energiecrisis, én het kerkenplan met daarin een visie op een eventuele herbestemming van kerkgebouwen. “Maandag zitten we samen met Centrale Kerkbestuur rond de energieproblematiek. In de kerkfabrieken leeft de bezorgdheid over de stijgende prijzen zeker”, stelde Nelis. “En de toekomst? Zolang er vieringen gebeuren, houden we kerken open, wat niet in de weg staat dat kerken ook voor andere doeleinden kunnen ingezet worden. Zo is in Wijchmaal een project lopende.” 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio