©  REUTERS

Kort geding tussen Medista en federale overheid over coronavaccins eind oktober behandeld

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel zal zich op 26 oktober buigen over het kort geding tussen de federale overheid en Medista, het Belgische farmaceutisch-logistieke bedrijf dat instaat voor de verdeling van de coronavaccins. De overheid had een tweetal weken geleden via een eenzijdig verzoekschrift Medista gedwongen om vaccins te blijven leveren, maar moest het bedrijf dan wel binnen de kortste keren voor de rechtbank dagen.

mtmBron: BELGA

Medista staat al sinds april 2020 in voor de opslag en verdeling van de strategische voorraad geneesmiddelen, Covid-testen en -vaccins, maar begin juli besloot de federale overheidsdienst Volksgezondheid om het beheer van die voorraad voor de periode 2022-2025 toe te kennen aan de multinational Movianto. Eén overeenkomst met Medista liep nog tot 2025 maar ook die zou in maart 2023 worden stopgezet. Medista stapte naar de Raad van State om dat besluit op te schorten, maar ving daar bot. 

Intussen was ook discussie ontstaan over de betaling van een aantal openstaande facturen voor het jaar 2022. Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) betaalde de FOD Volksgezondheid in 2020 en 2021 respectievelijk 4,01 miljoen euro en 23,50 miljoen euro aan het bedrijf, maar sinds december 2021 zou het bedrijf niet meer betaald zijn voor zijn diensten.

Recent werden wel 3,5 miljoen aan achterstallige facturen betaald, maar dat gebeurde onder voorbehoud, nog steeds volgens minister Vandenbroucke omdat over die facturen nog betwisting bestaat. Volgens de minister werd in 2022 ook al ruim 12,78 miljoen betaald aan Medista, en zijn er nog voor ongeveer 1,7 miljoen euro aan facturen in behandeling. Medista betwist die geciteerde bedragen.

Openstaande facturen

“In 2020 betaalde de FOD ons 1,7 miljoen euro, exclusief btw, en in 2021 15,8 miljoen euro, ook exclusief btw”, zegt general manager Sarah Taybi. “In 2022 werd er 8,3 miljoen euro aan facturen betaald, exclusief btw, en recent zijn er dus voor 3,1 miljoen aan achterstallige facturen provisioneel betaald, nog steeds exclusief btw. Er zijn nog voor 1,7 miljoen euro aan openstaande facturen, waarvan 182.000 euro exclusief btw vervallen zijn en 106.000 euro exclusief btw betwist zijn. Die provisioneel betaalde facturen hebben een grote impact omdat we met die bedragen nog geen kosten kunnen afdekken.” 

Begin september, bij de start van de nieuwe vaccinatiecampagne, bleek dat Medista opnieuw instond voor de logistiek van die campagne, maar het bedrijf liet in een brief aan minister Vandenbroucke weten dat het zich, omwille van de discussie over de openstaande en provisioneel betaalde facturen, verplicht voelde de activiteiten tijdelijk stop te zetten. 

“Prijzen marktconform”

De overheid trok daarop met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechtbank, en die besliste dat Medista toch moest voortwerken. In diezelfde beschikking verplichtte de rechtbank de overheid wel om Medista binnen de kortste keren te dagvaarden in een tegensprekelijke procedure. Die procedure in kort geding werd woensdag ingeleid en zal op 26 oktober worden behandeld.

“Men probeert de indruk te wekken dat Medista duur is, maar de realiteit is dat de overheid bij de vorige aanbesteding letterlijk schreef dat Medista’s prijzen marktconform zijn”, gaat de general manager van het bedrijf voort. “De “nakende budgetoverschrijding” waarover de minister het heeft, is het gevolg van het feit dat de FOD de budgetten gewoon te laag had ingeschat. Nu, na de piek van de Covid-crisis budgetteert ze het dubbele.”

Daarnaast is er volgens Medista geen verslag van de inspectie financiën waaruit zou moeten blijken dat het bedrijf te duur zou zijn of budgetten overschreden zouden zijn. “En “bij nader inzien” blijkt dat de diensten die Movianto aanbiedt absoluut niet vergelijkbaar zijn met wat wij aanbieden, bijvoorbeeld op het vlak van IT-systemen. Dan zijn per definitie ook de prijzen niet vergelijkbaar.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer