GEMEENTERAAD. Omgeving van Campus Mosa-RT in Maaseik wordt heringericht

MAASEIK
Mark Dreesen

Herinrichting schoolomgeving Campus Mosa-RT: “We zijn als stad blij dat we een erg oud dossier rond de herinrichting schoolomgeving Campus Mosa-RT eindelijk tot een einde kunnen brengen”, zegt bevoegd schepen Edgard Stijven (Open Vld). “Het gaat om de herinrichting van de Weertersteenweg, Pieter Geunsstraat en een optimalisatie van de riolering met het oog op meer veiligheid voor de schoolgaande jeugd. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest, Fluvius, het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad en Mosa-RT scholencampus.” “De werken zullen pas uitgevoerd worden na volledige heraanleg van de Gremelsloweg”, aldus schepen Marc Vereecken (N-VA). “De Gremelsloweg, de verbinding naar het industrieterrein, is in slechte staat. Na afwerking mag er nog 50 km/uur gereden worden op deze straat. Er is een akkoord omtrent de eigendommen die we nodig hebben. Deze zijn allemaal in een overeenkomst gegoten.”

Dominique Boonen: Het Vlaams Belang had niet tijdig een opvolger aangeduid voor Pierre Hendrikx die ontslag nam in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld): “We kennen de reden niet waarom er niet tijdig een opvolger werd aangeduid. Wellicht heeft men niemand gevonden. Hierdoor hebben we wel een heel speciale procedure moeten opstarten waarbij er opnieuw voordrachten moesten worden binnengebracht. De meerderheid heeft dan beslist deze opvolger in te vullen.” Op het laatste moment droeg Vlaams Belang toch nog een kandidaat in de naam van Frank Paumen voor. CD&V stelde de vraag of dit wel kon, vermits Frank Paumen deel uitmaakte van N-VA. Mevrouw Dominique Boonen (Open Vld) kreeg de meeste voorkeurstemmen en legde de eed af.

Noodlening: Volleybalclub Greenyard gaat een beroep doen op de aangeboden noodlening aan professionele sportclubs in het kader van corona. Burgemeester Johan Tollenaere: “De volleybalclub vraagt 500.000 euro aan Vlaanderen en heeft een aangepast financieel plan opgesteld. Hierbij gaan ze een nieuwe lening aan voor de bouw van de arena waarvan de afbetalingen nog 12 jaar lopen. Men zal deze lening verlengen naar 20 jaar.” Omdat de stad borg staat voor dit bedrag besloot het stadsbestuur de lening ook te verlengen voor deze termijn. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio