GEMEENTERAAD. Fusie tussen Tongeren en Borgloon: er komen vier themavergaderingen

Tongeren
Dirk Roefflaer

Fusie: Het strategisch kader voor het fusieproject ‘Tongeren en Borgloon maken samen de toekomst’ werd goedgekeurd. In november komt er in de twee gemeenten een infomoment voor de inwoners. Later volgen thematische dialoogmomenten op afroep met adviesraden. Er komen vier themavergaderingen met externe sprekers en een open online bevraging voor alle inwoners.

Verkaveling: In Vreren wordt de verkaveling ‘Holle Weg’ bijgesteld. Er zijn 22 loten voorzien. De vorige projectontwikkelaar is jaren geleden in faling gegaan. Nu worden eerst 5 loten te koop gesteld om met de opbrengst de wegenis verder aan te leggen. Volgens raadslid Leenders (N-VA) wordt nu eerst grond verkocht die nog geen bouwgrond is. “We doen dit niet voor de curators maar voor de buurtbewoners die last hebben van onkruid en ongedierte. Het is trouwens een bank die hier 1 miljoen verliest”, reageerde Schepen Vrancken.

Energie: Het Energiezorgplan van Fluvius voor het gebouwenpatrimonium van de stad werd goedgekeurd. Fluvius gaat 10 gebouwen energiezuiniger maken. Te beginnen met wzc De Motten en De Semper (OCMW). Het Praetorium wordt als laatste in de rij aangepakt. De stad betaalt hiervoor 2,5 miljoen, verspreid over 4 jaar en de terugverdientijd bedraagt 10 jaar. Raadslid Van Den Rul (VB) vroeg om hiervoor samen te werken met aannemers uit Tongeren en Borgloon. Schepen Jans stelde hem gerust: “Geen enkele Tongerse firma wordt uitgesloten.”

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio