©  BELGA

 

Spoorbonden vervroegen hun stakingsaanzegging van 18 naar 5 oktober

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij de spoorwegen heeft zijn stakingsaanzegging vervroegd van 18 naar 5 oktober.

blg

“Het gemeenschappelijk front van de spoorbonden heeft beslist om druk uit te oefenen op de regering”, stellen de bonden in een persbericht. “De begrotingen worden nu beslist, met daarin de begroting voor het spoor voor de komende 10 jaar.”

Het vakbondsfront had aanvankelijk een stakingsaanzegging ingediend voor 18 oktober. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor dreigen met een 24 urenstaking omdat ze bijvoorbeeld voldoende middelen willen voor aanwervingen. Ze wezen onder meer op de vele geannuleerde treinen door een personeelstekort.

Met hun stakingsaanzegging willen de bonden de alarmbel luiden “om de achteruitgang van de werkomstandigheden te stoppen”. Volgens de bonden ligt de bal nu in het kamp van de regering. Zonder concreet antwoord, wordt er dus gestaakt bij het spoor van 4 oktober om 22 uur tot 5 oktober 22 uur. Bij spoorstakingen geldt al enkele jaren de minimale dienstverlening.

De federale regering start zaterdag aan het begrotingsconclaaf, slechts vier dagen voor een mogelijke staking. De kans lijkt dan ook klein dat de regering voor 5 oktober de vakbonden een antwoord kan geven. De vakbonden zeiden vorige week zelf al niet optimistisch te zijn om voor de achttiende oktober een antwoord te krijgen.

Meer over NMBS

Aangeboden door onze partners