Drie brandweerzones zoeken samen tachtig vrijwilligers: “Niet meteen nood aan de stoerste krachtpatsers”

Hasselt -

De drie Limburgse brandweerzones zoeken minstens tachtig kandidaten voor de post van vrijwillige brandweerman. Om meer jonge mensen aan te spreken werd een online campagne uitgewerkt met drie vrijwilligers als uithangbord.

Mireille Maes

Elke dag staan in Limburg 1.000 brandweervrijwilligers klaar om mensen in nood te helpen. Jaarlijks werven de drie zones – Zuid-West, Oost- en Noord-Limburg – nieuwe vrijwilligers aan. “Maar we merken de jongste jaren dat het aantal kandidaten daalt”, zegt zonecommandant Dominic Knapen van de brandweer Oost-Limburg. “Tot nu toe hebben zeventig Limburgers zich ingeschreven voor de FGA-proeven in oktober.”

Dat is een Federaal GeschiktheidsAttest dat nodig is voor je kan solliciteren bij de brandweer. “We zoeken nog kandidaten omdat we samen minstens tachtig nieuwe vrijwilligers nodig hebben”, voegt Knapen nog toe.

Vereisten

“Voor je brandweervrijwilliger kan worden, moet je wel een aantal vereisten checken”, gaat Jan Jorissen, zonecommandant van de hulpverleningszone Noord-Limburg voort. “Om een snelle uitruktijd te garanderen mag je niet te ver van een kazerne wonen. Enkel binnen een straal van 4 kilometer of op maximaal 8 minuten van een brandweerpost kom je in aanmerking.”

Pas na het behalen van het FGA, kan je solliciteren op een vacature bij de brandweerzone. “Daar moet je minstens nog een motivatiegesprek afleggen.”

Als brandweervrijwilliger doe je exact dezelfde interventies als beroepsbrandweerlieden. Dat gaat van branden blussen, geknelde slachtoffers bevrijden, maar ook wespen verdelgen, pompen bij wateroverlast, gevaarlijke bomen vellen bij stormweer, enzovoort. “We hebben niet meteen nood aan de stoerste krachtpatsers of onbevreesde durfals”, stelt Bert Swijsen, zonecommandant van hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Iedereen met een sterk engagement om mensen te helpen komt in aanmerking.”

Campagne

De Limburgse zones zijn al enkel jaren bezig met aanwervingscampagnes op sociale media om meer vrijwilligers aan te trekken. “We merken dat we zo meer jonge mensen bereiken en beter kunnen tonen wat we doen als moderne brandweer”, zegt communicatieverantwoordelijke Gretel Kerkhofs van de zone Zuid-West Limburg. “Maar dit jaar wilden we toch iets extra’s doen en daarom werkten we samen met een extern communicatiebureau een online strategie uit, waarbij we ook enkele van onze vrijwilligers betrekken. Michelle, Erdi en Tommie zijn onze gezichten in deze campagne. Met hun verhalen proberen we mensen te overtuigen om te solliciteren.”

Voel je je geroepen? Schrijf je dan vóór 4 oktober 2022 in voor de proeven om je FGA te halen. Dat kan op www.ikwordbrandweer.be.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio