©  credit

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.

Bron: BELGA

De adviezen van de Droogtecommissie worden normaal gezien gevolgd. Van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen blijft enkel nog voor de Damse Vaart een captatieverbod gelden.

De neerslag van de voorbije dagen heeft voor een licht herstel van de debieten en waterpeilen gezorgd, maar er is nog geen sprake van normale waarden voor de tijd van het jaar. “De droogtetoestand blijft dus ernstig, maar extra maatregelen worden minstens de komende twee tot drie weken niet verwacht”, luidt het.

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd, luidt het. Opvallend is dat wordt vastgesteld dat de verbruikscijfers momenteel zeer laag zijn.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer