©  BELGA

Jo Brouns: “Belangenorganisaties als Boerenbond geven advies, ondernemers maken zelf keuzes”

Vlaanderen kent vandaag de meest kwaliteitsvolle land- en tuinbouw van Europa, en dat is voor een stuk ook de verdienste van de belangenorganisaties. Dat heeft minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) donderdag gezegd in ‘De Ochtend’ (Radio 1), in een reactie op de reportage van ‘Pano’ over de stikstofcrisis en rol van de Boerenbond als belangenorganisatie. Zulke organisaties adviseren de landbouwers, “maar het is de ondernemer zelf die de keuzes moet maken”, zei Brouns.

Bron: BELGA

In de reportage werden enkele landbouwers aan het woord gelaten die zich vragen stellen bij de rol van de Boerenbond, onder meer omdat de organisatie “altijd” zou adviseren om uit te breiden. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageerde al dat de Boerenbond een “verpletterende verantwoordelijkheid” draagt voor de pijnlijke situatie waarin boeren zich vandaag bevinden. “En in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen, vragen ze het stikstofbeleid aan te passen. Net omdat dat past in hun business model: meer geld voor de Boerenbondholding. En dat terwijl onze boeren vechten voor een eerlijke prijs”, aldus Demir.

Minister Brouns benadrukte in zijn reactie dat de landbouw als volwaardige economische sector ook op zoek is naar voldoende rendement. “Een te lage prijs en een te lage waardering zijn vaak het probleem, waardoor schaalvergroting vaak het antwoord is. Maar voor bepaalde sectoren is dat niet altijd het juiste antwoord, daarom moeten we de verdienmodellen anders bekijken: meer diversifiëren, andere afzetmarkten zoeken, meer aan risicospreiding doen, minder afhankelijk worden van de prijs... Dat zijn de uitdagingen waar we met de sector voor staan.”

Gevraagd naar de rol van de Boerenbond, zei Brouns dat die een van de belangenorganisaties is “die werken voor hun leden”. “Dat we vandaag staan waar we staan en in Vlaanderen de meest kwaliteitsvolle land- en tuinbouw van Europa hebben, dan is dat voor een stuk ook hun verdienste. Zij adviseren hun landbouwers, maar het is de ondernemer zelf die de keuzes moet maken. En als die keuze in het verleden niet de juiste is geweest, dan moet dat in de toekomst anders kunnen.” De Boerenbond is een heel belangrijke belangenorganisatie, aldus nog Brouns.

Meer over Landbouw

Aangeboden door onze partners