© Felix Bergers

© Felix Bergers

© Felix Bergers

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Thibault Morel spreekt over armoede en duurzaam leven

Hasselt -

Op woensdag 14 september werd Thibault Morel onthaald op de universitaire campus Oude Gevangenis om een voordracht te geven. Hij is al vele jaren verbonden aan het Interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, dat in Brussel gevestigd is.

Felix Bergers

Covid 19 zorgde voor een lange frustrerende periode van plannen en annuleren. Het was dan ook met een zucht van verlichting dat de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang eindelijk weer de mensen uit het werkveld wist samen te brengen om te luisteren naar en te dialogeren met een vooraanstaand persoon uit het onderzoekswerk. Thibault ging dieper in op de inhoud van de laatste tweejaarlijkse onderzoeksverslagen van het Steunpunt: 'Duurzaamheid en Armoede' en 'Solidariteit en Armoede'. Interessant is dat het eerste rapport inzoomt op duurzaam beleid vanuit het perspectief van de mensen in armoede. Zij lijden zwaarder onder de klimaatopwarming, en ze zijn er het minst verantwoordelijk voor. Daarenboven genieten ze minder van de klimaatmaatregelen die het beleid neemt, of zijn ze er zelfs nogmaals slachtoffer van. Daarom is het van het grootste belang om hen te betrekken in dit debat, en de sociale urgentie te koppelen aan de klimaaturgentie.Zowat alle aanwezigen bleken actief te zijn in het werkveld rond thema's als jeugdwelzijnswerk, milieu, opbouwwerk, discriminatie, sociaal werk, armoedebestrijding enz. Hierdoor werd het tweede gedeelte van de avond, dialoog en uitwisseling, een mooi voorbeeld van vernetting. Dit werd voortgezet bij een drankje. De avond werd meer bepaald georganiseerd door de Werkgroep Armoede en Ecologisch Leven van de UMB.(foto's: Nele Driesen)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio