België telt 744 bevestigde gevallen van apenpokken

Op 12 september waren er in ons land 744 bevestigde gevallen van apenpokken. Het gaat om 392 gevallen in Vlaanderen (53 procent), 266 gevallen in Brussel (36 procent) en 86 gevallen in Wallonië (11 procent). Dat blijkt vrijdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het risico voor de algemene bevolking blijft gering.

jvhBron: BELGA

Bij de gevallen waarvoor het geslacht bekend is, zijn er 735 mannen, 4 vrouwen, en 2 personen die zich anders identificeren. De leeftijd voor de grote meerderheid situeert zich tussen de 16 en 71 jaar oud. Er is 1 geval gemeld bij een kind onder de drie jaar.

Zo goed als alle patiënten vertonen huidletsels, vooral in de zone rond de geslachtsdelen. Ongeveer 56 procent heeft ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn en opgezwollen lymfeklieren.

Negenendertig personen werden gehospitaliseerd, 28 om te worden behandeld (van wie 4 personen met een onderliggende immuunstoornis), 3 personen omdat thuisisolatie niet mogelijk was, en 8 voor wie de reden niet bekend was. Er werd tot nu 1 sterfgeval gerapporteerd bij een persoon met onderliggende gezondheidsproblemen.

Op basis van de huidige gegevens blijkt dat het virus voornamelijk wordt overgedragen via seksueel contact. Waar in het begin infectie vooral via seksueel contact op grote events werd gemeld, gebeurt dat nu meer via seksueel contact in de privésfeer. Besmettingen komen vooral voor bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen, maar niet uitsluitend.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer