© Jean Vliegen

© Jean Vliegen

© Jean Vliegen

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Oorlogsleed belicht op Open Monumentendag in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel -

Op zondag 11 september, Open Monumentendag, organiseerde de Heemkundige Kring Hechtel-Eksel een tentoonstelling in zaal De Geer. Onder het thema Conflict werd aandacht besteed aan enkele dramatische oorlogsgebeurtenissen die een grote impact hadden op de gemeente Hechtel-Eksel en haar bevolking.

Jean Vliegen

Zo kwam de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) aan bod en de oprichting van schansen, waarin de bevolking zich terugtrok om zich te beschermen tegen rondtrekkende krijgsbenden. De dood van veertig huislieden bij de bestorming van de schans op het gehucht Hoksent in 1635 vormde een treffende illustratie van het oorlogsleed dat toentertijd in onze gebieden telkens opnieuw werd aangericht. Vervolgens kwam de Eerste Wereldoorlog aan bod. De brand op het gehucht Locht maakt deel uit van het collectieve geheugen. Op 28 september 1914 staken de Duitsers er als vergelding 27 boerderijen in brand waarbij 150 inwoners hun have en goed verloren.Open Monumentendag viel dit jaar samen met de herdenking van de slag om Hechtel. Bijna 50 leden van de Welsh Guards waren in Hechtel op het appel. Hun Prince of Wales Company was in september 1944 betrokken bij de dagenlange, verbeten gevechten tijdens de Slag om Hechtel. Daarbij lieten ook 35 burgers het leven en veranderde het dorp in een ‘Little Caen’ waar, evenals in de Normandische stad Caen, het bouwkundig patrimonium grotendeels in puin lag. Omdat de Slag om Hechtel niet los kan gezien worden van Operatie Market Garden enkele dagen later, werd aanvullend eveneens deze episode uit de Tweede Wereldoorlog belicht. Ook het Executieoord, het ‘Geheim Kerkhof’, getuigde en getuigt van het oorlogsleed dat vele families trof. De tentoonstelling lokte enkele honderden bezoekers. Voor velen waren de zeven panelen gewijd aan de Tachtigjarige Oorlog een openbaring. In hun schoolse geschiedenisonderricht bleef de geschiedenis van het graafschap Loon en het Prinsbisdom Luik immers vaak onderbelicht. En het begrip ‘schans’, dat ze vaak alleen als topografische benaming kenden, kreeg nu, door de historische context, voor hen een concrete invulling. Voor de leerlingen van de basisschool die maandag op bezoek kwamen, was de tentoonstelling een welkome aanvulling bij de geschiedenisles.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio