Themabeeld ©  Fred Debrock

80 procent van artsen: “Arme patiënten kunnen medische kosten niet betalen”

Uit een enquête van De Artsenkrant, in opdracht van de Universiteit Antwerpen, blijkt dat bijna 80 procent van de bevraagde dokters aangeeft dat arme patiënten hun gezondheidskosten niet kunnen betalen. “Het heeft geen zin om de medicatie voor te schrijven als mensen toch niet kunnen betalen bij de apotheker”, zegt professor Kris Van den Broeck.

jvhBron: BELGA

Ongeveer de helft van de bevraagde dokters stelt dat arme mensen geen of geen tijdige toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. “We moeten durven nog meer preventief te werk gaan”, aldus nog Van den Broeck. 

De interesse bij artsen voor de enquête over armoede lag trouwens relatief laag. Een rondvraag over middelengebruik leverde twee jaar geleden nog vierduizend reacties op bij dokters, de huidige enquête over armoede was slechts goed voor duizend reacties.

“Vooral huisartsen en psychiaters hebben nu gereageerd, en niet zozeer de specialisten”, legt professor Van den Broeck van de Universiteit Antwerpen uit. “Ook in de opleidingen is er weinig aandacht voor het thema armoede, en daar doet Gent het toch iets beter dan Antwerpen.” 

Volgens Van den Broeck zijn huisartsen het thema armoede iets meer genegen dan specialisten. “Huisartsen kennen hun patiënten beter. Specialisten doen vaak zelf de administratie niet en hebben dus minder overzicht over de gegevens van de patiënten via de computer.”

De enquête zou ook aangeven dat bijna de helft van de artsen vindt dat armen te weinig doen om iets aan hun situatie te veranderen, al denkt Van den Broeck dat de nodige nuance vereist is bij deze conclusie.

Meer over Armoede

Aangeboden door onze partners