© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

© Team FLX Basisonderwijs

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Zesdejaars FLX basisonderwijs starten het schooljaar met het M.E.G.A-project

Leopoldsburg -

M.E.G.A staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord en moet jonge kinderen weerbaar maken om neen te zeggen tegen foute invloeden. Daarvoor volgden ze een reeks lessen in de klas en kregen ze ook begeleiding van de lokale politie.

Team FLX Basisonderwijs

Gedurende de lessenreeks kwamen er verschillende thema’s aan bod: veiligheid, gebruik en misbruik van verdovende middelen, houding met betrekking tot (groeps)druk, zelfbeeld, assertiviteit, stressbeheer, oplossen van misverstanden en ruzies, invloed van de media, het nemen van risico's en het zoeken naar alternatieve oplossingen. Deze lessen leren kinderen correct reageren op risicovol gedrag, zoals het gebruik van drugs en geweld. Het gaat ook om het aanleren van een aantal sociale vaardigheden zoals opkomen voor jezelf en het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen (leren nadenken over wat goed is en wat slecht is). Tijdens dit project werden de kinderen ondersteund door de klasjuffen alsook door de agenten van de politiezone Kempenland. Dinsdag 13 september kregen de leerlingen bezoek van de inspecteurs Mario Houben en Ward Moors. De agenten leerden hen hoe ze het internet op een veilige manier moeten gebruiken en deden inzien wat de gevolgen kunnen zijn van verschillende verslavingen. De leerlingen waren erg onder de indruk van de expertise van de agenten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, een PowerPoint en enkele pakkende filmpjes kregen de kinderen een duidelijker beeld van de werkelijkheid en de gevaren die er in onze wereld schuilen. Awareness bij jongeren vinden ze bij campus FLX erg belangrijk, vandaar dat ze ook inzetten op zelfredzaamheid en assertiviteit. Ze zeggen NEE tegen drugs, misbruik op internet en pesten!

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio