Archieffoto. ©  BELGA

Hulporganisaties hebben stappenplan om uit de asielcrisis te raken

De hulporganisaties Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen, Samusocial, Dokters van de Wereld en CIRÉ hebben dinsdag op een persconferentie een stappenplan met concrete maatregelen voorgesteld om uit de asielcrisis te raken. Na een jaar van crisis zien ze dat het de autoriteiten niet lukt om de situatie op te lossen, daarom willen ze hen op constructieve wijze de helpende hand reiken.

gjsBron: BELGA

Het stappenplan met de ironische naam “Ceci n’est pas une crise” is ondertekend door een vijftigtal organisaties die in heel België op het terrein de asielcrisis met lede ogen aanzien. Ze vinden het niet langer kunnen dat de Belgische staat en Fedasil hun verplichting op vlak van opvang voor asielzoekers niet vervullen, en hiervoor al werden veroordeeld. In het document dat ze voorstellen staan meteen invoerbare maatregelen op vlak van opvang, de versnelling van de procedures, de toepassing van het Dublin-verdrag, de gezondheidssituatie of het traject van minderjarigen.

De voorstelling van het stappenplan vond plaats in de daklozenopvang van Samusocial op de Poincarélaan in Anderlecht. Daar heeft Samusocial, in samenspraak met Fedasil, sinds 10 augustus uitzonderlijk ook 100 plaatsen vrijgemaakt voor asielzoekers. De hulporganisaties zien dat het bovenal een opvangcrisis is en aanvaarden niet langer dat mensen op straat blijven.

“Het klopt dat er al duizenden plaatsen zijn vrijgemaakt, maar dat is een verplichting. Elke dag dat er iemand op straat slaapt is er een te veel. De extra plaatsen bestaan, bijvoorbeeld in de terugkeerwoningen die niet gebruikt worden of op de sites voor Oekraïense vluchtelingen die allesbehalve vol zitten. Daar zijn de plaatsen en het personeel al voorhanden”, stelt Sotieta Ngo van CIRÉ.

Naar de premier

Met het stappenplan willen ze nu naar premier Alexander De Croo trekken, omdat het probleem er eentje is van het hele land en niet langer alleen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. “Ze kan deze crisis niet alleen het hoofd bieden, er is gecoördineerde samenwerking nodig tussen de verschillende overheden”, stelt Tine Claus, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De hulporganisaties willen ook dat hotels of leegstaande vakantieoorden beschikbaar kunnen worden gesteld aan asielzoekers. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vroeg eerder ook al om de fedarale crisisfase van het nationaal rampenplan af te kondigen, zodat gebouwen opgevorderd kunnen worden en personeel van Defensie kan ingezet worden.

“We begrijpen dat er gewerkt wordt aan een oplossing, alleen zien we geen resultaat op het terrein nu. Daarom zijn we vragende partij voor oplossingen met onmiddellijk effect. Je kan perfect personeel opvorderen, zodat dat personeel tijdelijk kan ingezet worden in afwachting van definitief personeel”, vervolgt Claus.

Winter op komst

Met de winter op komst vrezen de hulporganisaties dat de situatie enkel erger zal worden. Families en minderjarigen dreigen volgens hen ook op straat te komen. Blijven werken aan de versnelling van de procedures is daarom een must.

“We vragen dat de asielaanvraag vergemakkelijkt wordt, met een prioritaire behandeling voor asielzoekers uit landen met een hoge erkenningsgraad. We willen dat hun procedures versneld behandeld worden binnen een termijn van twaalf weken”, verklaart David Vogel van Artsen Zonder Grenzen.

Gezondheid

De teams op het terrein zien dat de gezondheidssituatie van de alleenstaande mannen die op straat leven snel achteruitgaat. Zowel mentaal, als fysiek. Het blijkt een moeilijk bereikbaar publiek, omdat ze constant in beweging zijn. 

“We zien uitbraken van schurft en zelfs gevallen van tuberculose. Het leven op straat heeft echt een nefaste impact op hun gezondheid. Daarom vragen we systematische screening van deze populatie op deze ziektes”, besluit Vogel.

Meer over Asiel & Migratie

Aangeboden door onze partners