© eva

GEMEENTERAAD. Kritiek op herstelling kunstgrasveld en nieuwe parking Herderen-Millen

Riemst
Eddy Vandoren

Herstelling kunstgrasveld: Het kunstgrasveld van Herderen-Millen werd tijdens de hevige regenval van begin juni ernstig beschadigd: heel wat kurkkorrels stroomden weg tussen de kunstgrassprieten waardoor het veld onbespeelbaar werd. De herstellingskosten werden geraamd op 26.700 euro en het schepencollege stelde voor om een evenwaardige toelage te verlenen aan de beheerder, de vzw Opleidingscentrum Hedera-Millen, op voorlegging van de factuur. Steven Coenegrachts (Open VLD) spuide heel wat kritiek op de gang van zaken. “Waarom werd de overeenkomst van het recht van opstal nooit ondertekend, zoals hier door de gemeenteraad in 2016 werd goedgekeurd? Dan was de vereniging verantwoordelijk voor de herstelling. En welke maatregelen gaat de club treffen om dergelijke toestanden te voorkomen?” Op beide vragen kwam er niet meteen een pasklaar antwoord en er werd gekeken naar de algemeen directeur, maar die reageerde niet. “Het college is verantwoordelijk en niet de AD noch de administratie”, fulmineerde Jan Peumans (N-VA). “Nog maar eens getuigt dit van een arrogantie en een gebrek aan respect voor de gemeenteraad. Beslissingen die hier genomen worden, worden door het college niet uitgevoerd.” Burgemeester Vos trachtte de gemoederen te bedaren en bekende dat het om een administratieve missing gaat, die niet met opzet gebeurde. Hij bood namens het college zijn excuses aan en beloofde de situatie recht te zetten. Uiteindelijk werd bij de stemming de toelage door alle partijen goedgekeurd, met uitzondering van de Open VLD die zich onthield.

Parking voetbalveld Millen: Na de recente vernieuwing van de Elderenweg in Millen krijgt ook de aangrenzende kiezelparking bij de voetbalvelden van Hedera-Millen een make-over. “Het wordt een parkeerterrein voor 117 voertuigen in waterdoorlatend materiaal waarbij ook 26 bomen worden aangeplant. De raming bedraagt 257.000 euro en we kunnen rekenen op een overheidssubsidie van 30.000 euro voor de ontharding”, verduidelijkte schepen Guy Kersten (cd&v). Vanuit de Open VLD vonden Ludwig Stevens en Jan Noelmans het een veel te dure investering. Ook Jan Peumans vond het erg veel geld voor een parking die amper gebruikt zal worden. In dat licht stelde Noelmans voor om het budget te halveren en te gaan voor een minder prestigieus project, maar dat voorstel werd door de meerderheid van de raad afgeschoten. Bij de uiteindelijke stemming onthield de Open VLD zich, terwijl de N-VA verdeeld stemde.

 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio