De aannemer is gestart met de aanleg van veilige fietspaden tussen Lummen en Halen. © Koen Luts

Vinnehoekstraat en Mosstraat in Lummen en Halen afgesloten voor aanleg nieuwe fietspaden

Lummen/Halen -

Vorige week zijn de werken gestart voor de vernieuwing van de Vinnenhoekstraat in Lummen, die overgaat in de Mosstraat in Halen. “Samen met de stad Halen worden de fietspaden en de weg vernieuwd tussen de rotonde aan de Linkhoutstraat tot voorbij het industriepark van Halen. We kiezen dus samen voor meer fietsveiligheid”, aldus burgemeester Luc Wouters (CD&V).

De verbindingsweg tussen Lummen en Halen ligt er al jaren troosteloos bij. “De fietspaden waren in slechte staat en door de heraanleg zorgen we voor meer rijcomfort en veiligheid voor de fietsers”, zegt Luc Wouters. Over het hele tracé komen enkelrichtingsfietspaden van 1,75 meter breed. Tevens komen er beveiligde oversteken aan het kruispunt met het toeristisch fietspad langs de Demer en ter hoogte van de toegangswegen naar het Halense bedrijventerrein. In de Vinnehoekstraat wordt een hele nieuwe weg voorzien, in de Mosstraat wordt enkel de toplaag vernieuwd. Ter hoogte van de brug over de Herk wordt aan beide zijden een vrijliggende fietsbrug aangelegd. Ter hoogte van de Demer komen de fietspaden op de bestaande brug en worden deze plaatselijk versmald tot 1,5 meter. Voor de aanleg van deze fietsvriendelijke infrastructuur die gedeeltelijk deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk, is een betoelaging vanuit het provinciaal Fietsfonds voorzien.

Volgens burgemeester van Halen Erik Van Roelen (CD&V) zorgt dit project voor een veilige fietsverbinding tussen Zelem, Linkhout en Halen. “Vooral de kinderen die in Herk-de-Stad naar school gaan, zullen hierdoor een veiliger traject kunnen afleggen met de fiets.”

Aan de kant van Lummen staat een verbodsbord voor doorgaand verkeer. De woningen en bedrijven aan de Mosstraat zijn enkel bereikbaar via Halen. Er zijn omleidingen voorzien. Wie vanuit Halen naar en van het industrieterrein wil rijden, moet bovendien rekening houden met de tijdelijke lichten in de Mosstraat. Het verkeer verloopt daar uitzonderlijk in beide richtingen beurtelings over een rijstrook. (Koen Luts/Luc Weyens)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio