GEMEENTERAAD. Geen lijst met alternatieve huwelijkslocaties in Leopoldsburg

Leopoldsburg
Staf Boons

Huwelijken: Na een klacht van oppositiepartij N-VA tegen een gemeentelijk besluit om huwelijksplechtigheden toe te staan op andere plaatsen dan het gemeentehuis, reageerde de gouverneur dat dit volgens hem niet in strijd is met het Burgerlijk Wetboek. Om elke mogelijke discussie te vermijden, vindt hij het anderzijds aangewezen om (zoals N-VA voorstelde) te opteren voor een nominatieve lijst met mogelijke huwelijkslocaties. Burgemeester Wouter Beke (CD&V) reageerde dat het bestuur niet van plan is om een dergelijke lijst op te stellen. “Wij behouden het systeem zoals het enkele maanden geleden werd gestemd. Dat wil zeggen dat huwelijkskandidaten een andere locatie mogen voorstellen en het schepencollege zal nagaan of het voldoet aan de gestelde criteria en al dan niet groen licht geven.”

Zwerfvuil: Voor aanpak van zwerfvuil bij evenementen kan de gemeente voortaan een beroep doen op bijkomende OVAM-ambtenaren die als GAS-vaststellers kunnen optreden. De kandidatenlijst die OVAM voorlegde, werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Wijkspeeltuinen: In een toegevoegd punt stelde de N-VA-fractie voor om minstens één bijkomende grote speeltuin aan te leggen en in elke wijk een goed uitgeruste buurtspeeltuin te voorzien. Tegelijk zou tegen 2024 die speeltuinen ook toegankelijk moeten gemaakt worden voor mindervaliden. Schepen voor Jeugd Sara Verbeeck had oren naar dit voorstel maar verwees naar het kostenplaatje. “Veilige speeltoestellen zijn erg duur en daarnaast moeten speeltuinen onderhouden worden. Vandaar dat we eerder beslisten om naast de speeltuin aan De Merel het aantal te beperken tot de vijf grote wijken en die in de toekomst verder uit te bouwen. Met de belofte om het N-VA-voorstel mee te nemen naar de budgetbesprekingen kon de fractie genoegen nemen en er werd dan ook niet gestemd over dit toegevoegd punt. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio