©  BELGA

Vlaamse canon zal niet klaar zijn zoals gepland in oktober 2022: “Corona heeft roet in het eten gegooid”

De Canon van Vlaanderen zal niet klaar zijn in oktober 2022 zoals oorspronkelijk gepland. De coronapandemie heeft de werkzaamheden van de expertencommissie vertraagd waardoor de Vlaamse canon pas in het voorjaar van 2023 klaar zal zijn. Dat heeft Belga vernomen bij de canoncommissie.

gjsBron: BELGA

De Vlaamse regering kondigde bij haar start in 2019 aan dat ze werk wilde maken van een Canon van Vlaanderen. In het regeerakkoord is sprake van een door onafhankelijke experts vastgelegde “lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen”. Die canon zou dan zowel in het onderwijs als bij inburgeringstrajecten gebruikt worden.

Commissie

In oktober 2020 werd een expertencommissie samengesteld onder voorzitterschap van historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven). Die experten kregen twee jaar de tijd om een canon op te stellen. Bedoeling was dus om klaar te zijn tegen oktober 2022. Maar dat was buiten de coronacrisis gerekend.

“Corona heeft roet in het eten gegooid”, zo antwoordde minister van Onderwijs Ben Weyts eerder ook al op een vraag van N-VA-parlementslid Kathleen Krekels. “De commissie werd samengesteld op een moment waarop fysiek vergaderen niet mogelijk was. De eerste negen maanden hebben ze digitaal vergaderd. Pas daarna hebben sommige leden elkaar voor het eerst in levenden lijve kunnen ontmoeten. Dat heeft voor vertraging gezorgd, waardoor we de Canon van Vlaanderen pas in het voorjaar van 2023 kunnen verwachten”, aldus minister Weyts.

Tijdrovend

Nog volgens de N-VA-minister heeft de commissie in 2021 14 keer vergaderd, eerst digitaal, vanaf juni ook fysiek. Inhoudelijk besteedde de commissie volgens de minister de meeste aandacht aan “het vastleggen van de contouren van de canon, het selecteren van de canononderwerpen, het vastleggen van thematische lijnen en de bespreking van de adviezen van experten”. Sinds begin 2022 werken de commissieleden volgens minister Weyts aan de teksten van de canon. “Dat is een tijdrovende activiteit”, klinkt het.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er ook al een partner is gevonden voor de website van de canon.

Meer over Vlaanderen

Aangeboden door onze partners