Het waterpeil van de Maas staat laag. ©  Roger Dohmen/hh

Waterkwaliteit

Lozingen en droogte bedreigen drinkwater uit Maas

Vooral Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn bezorgd om de waterkwaliteit van de Maas. Bij een laag waterpeil is de concentratie van de vervuiling groter.

Jef Poppelmonde