GEMEENTERAAD: Licht op groen voor Loons belevingscentrum van 4,8 miljoen

Borgloon
Rudi De Cock

Oppositie uitgesloten: Wim Lambrechts (N-VA) vraagt dat alle gemeenteraadsleden, ook van de oppositie, worden uitgenodigd wanneer er met gemeenschapsgeld iets nieuw wordt geopend of opgestart. Lambrechts verwijst naar eerdere tussenkomsten waarin hij destijds ook zijn beklag daarover deed, zoals bij de opening van de spelotheek. “Wij waren toen niet uitgenodigd en de gemeenteraadsvoorzitter (Danny Deneuker, Vooruit, nvdr.) had toen beloofd dat we niet zouden uitgesloten worden.” Lambrechts stelt vast dat er naar aanleiding van de opstart van een nieuwe zaak met steun van de gemeente die uitsluiting van de oppositie toch opnieuw is voorgevallen. “Wij worden als oppositie niet uitgenodigd en dat kan niet”, klinkt het. “Ik verwacht van u als voorzitter dat u de oppositie niet uitsluit en de reflex toont om ons ook uit te nodigen.” Deneuker belooft na te kijken wat er is misgelopen.

Overheidsopdracht belevingscentrum: De raad keurt de opstarting van de procedure overheidsopdracht goed betreffende de OCMW-site en het belevingscentrum in de Gasthuiskerk. Meer bepaald het bestek, de gunningswijze en het aanstellen van de aannemer worden hierbij goedgekeurd. Het gaat daarbij om een raming van om en bij 6 miljoen euro, waarvan in de eerste fase er 4,8 miljoen wordt gebruikt voor het belevingscentrum.

Begraafplaatsen: Naar aanleiding van het beëindigen van een concessie op de begraafplaats in Gotem omwille van verwaarlozing, vraagt raadslid Lambrechts om eindelijk eens werk te maken van een visie en een beleid rond de Loonse kerkhoven. “Heel wat kerkhoven liggen er niet mooi bij”, klinkt het. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio