© jean_pierre valkeneers

© jean_pierre valkeneers

thumbnail:
thumbnail:

Gouden jubileum voor de Zonnekindjes in Diepenbeek

Diepenbeek -

Kinderdagverblijf Zonnekindjes Diepenbeek is 50 jaar. Daarom wou het bestuur de kinderen, ouders en grootouders van de afgelopen 50 jaar en het netwerk graag uitnodigen om eens een kijkje in en rond het gebouw te komen nemen.

jean_pierre valkeneers

De genodigden en vrienden werden welkom geheten door directeur Karen Seyser en zuster Francesca die even terug ging in de geschiedenis. Ook waren er bloemen voor Miet Weysmans en Christiane Ketelslegers voor hun 40 dienstjaren en vele woorden van dank voor alle medewerkers van deze site. “Het was voor zuster Maria Stoffels een droom om een kinderkribbe op te starten en zo tegemoet te komen aan één van de vele nieuwe vragen van de jonge gezinnen in Diepenbeek en omgeving. Het was maandag 4 september, de eerste schooldag van het schooljaar 1972-1973, toen kinderkribbe 'De Zonnekindjes' in Wijkstraat 16 voor de eerste maal haar deuren opende. Acht kindjes stonden op de drempel, allen tussen 18 maanden en 3 jaar oud, in het gezelschap van hun bezorgde ouders, op zoek naar een dagopvang dichtbij huis, in een baby- en kindvriendelijke omgeving. Het duurde niet lang voor de nieuwe peutertuin officieel erkend werd door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en hij een eigen dossiernummer kreeg. Van toen af zat de groei er stevig in, er kwam een opvang voor baby’s en in 1990 gingen de Zonnekindjes van start met de dienst opvanggezinnen en onthaalouders die instond voor dagopvang, buitenschoolse opvang, en zelfs, indien nodig, nacht- en weekendopvang.” Ondertussen is ook de omgeving waarin het kinderdagverblijf functioneert veranderd. Op 16 mei 2018 zijn de zusters Ursulinen, de stichters, de bezielers van het werk voorgoed vertrokken.Vandaag zijn de diensten -mede onder het toezicht en het beleid van het agentschap Opgroeien – vroeger Kind en Gezin – optimaal gestructureerd zodat zij kunnen beantwoorden aan de vraag van de ouders, en aan de eisen en de nieuwe uitdagingen van onze tijd. Daarbij wordt de kwaliteit van de zorg nooit uit het oog verloren.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio