Themabeeld ©  BELGA

Proces tegen pakjesbedrijven PostNL en GLS uitgesteld

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag de eerste dertien zaken tegen pakjesbedrijven GLS en PostNL en een aantal onderaannemers uitgesteld op vraag van de arbeidsauditeur. Wellicht zullen ook de andere dossiers – meer dan vijftig in totaal – de komende vrijdagen worden uitgesteld.

jvhBron: BELGA

De arbeidsauditeur voerde aan dat de zaken niet in staat zijn om behandeld te worden. “Er loopt in Mechelen nog een gerechtelijk onderzoek tegen PostNL en mijn ambt heeft intussen ook een onderzoeksrechter gevorderd tegen GLS.” Hij vroeg om de zaken uit te stellen in afwachting van de resultaten van die onderzoeken, zodat de rechtbank een volledig beeld kan krijgen. 

De verdediging van onder meer GLS en PostNL verzette zich tegen een uitstel. “Als de zaak niet in staat is om behandeld te worden, dan had de arbeidsauditeur beter wat terughoudender geweest in de pers. PostNL werd publiekelijk aan de schandpaal genageld en wordt nu geassocieerd met sociale fraude. GLS is een beursgenoteerd bedrijf, de klanten stellen vragen en als de zaak wordt uitgesteld, dan blijft de onzekerheid duren. Wij hebben het recht om binnen een redelijke termijn berecht te worden”, stelde meester Hans Van Bavel namens PostNL. 

Ook de advocaat van GLS reageerde verontwaardigd op het verzoek van de arbeidsauditeur. “Wij worden opnieuw door hem verrast, want wij hebben geen enkel signaal gekregen dat er opnieuw een onderzoeksrechter werd gevorderd. En dan nog voor dezelfde feiten, wat mijns inziens niet kan, nu de feiten al voor de zetel werden gebracht”, zei meester Daan De Backer namens GLS. 

De vakbonden ACV en BTB, die zich burgerlijke partij stelden, verzetten zich niet tegen een uitstel omdat ze vinden dat de rechtbank zicht moet hebben op het volledig verhaal, wat nu nog niet het geval is. 

Na een korte beraadslaging besliste de rechtbank om de dertien zaken uit te stellen. “Het is niet aan deze rechtbank om over de legitimiteit van gerechtelijke onderzoeken te oordelen. Maar we kunnen er niet omheen dat er blijkbaar nog heel wat lopende/hangende is, dat ook op huidige dossiers betrekking heeft. Als we niet alles weten, kunnen we niet oordelen. We kunnen nu dus niet verder”, sprak de voorzitter. De dertien zaken zullen op 18 april opnieuw worden ingeleid voor een stand van zaken. Ook de overige dossiers die op 9, 16 en 23 september zijn vastgesteld, zullen wellicht worden uitgesteld.

Pakjesbedrijven GLS en PostNL en een groot aantal onderaannemers worden vervolgd voor sociale fraude, met de koeriers als voornaamste slachtoffers. Na klachten over lange werkdagen, een slopend levertempo en slechte verloning, voerden sociale inspecteurs controles uit, waarbij tal van inbreuken werden vastgesteld, zoals zwartwerk, het niet kunnen voorleggen van arbeidsovereenkomsten en inbreuken op de werkloosheidsreglementering. Ook zou er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Volgens het arbeidsauditoraat zijn PostNL en GLS minstens medeverantwoordelijk voor die wantoestanden, maar zij betwisten dat.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer