Onderwijsveld is het eens: “Geen tijd te verliezen voor nieuwe eindtermen”

Hoe moet het nu verder met de eindtermen? Op die vraag moet dit schooljaar zo snel mogelijk een antwoord komen, zowel voor de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair als die voor het basisonderwijs. Daarover is het hele onderwijsveld het eens.

jvhBron: BELGA

In juni vernietigde het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs, nadat Katholiek Onderwijs Vlaanderen er een procedure tegen had aangespannen. Het Hof volgde de onderwijskoepel in de redenering dat de eindtermen te uitgebreid zijn en op die manier de vrijheid van onderwijs in het gedrang brengen. Ondertussen zat het onderwijsveld al samen en dat zal de komende weken nog gebeuren.

Ook de Onderwijsvereniging van steden en gemeenten (OVSG) vindt de eindtermen die in eerste instantie ingevoerd zijn te gedetailleerd. “De haalbaarheid van het geheel is nooit goed in kaart gebracht. Het verkleinen van het aantal eindtermen is nodig, maar ze moeten ook minder gedetailleerd zijn”, verklaart algemeen directeur Walentina Cools. “Er moet zeker vastliggen wat leerlingen moeten kunnen, maar hoe ze dat moeten bereiken moeten leerkrachten kunnen bepalen.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt dat het kader rond de eindtermen heel duidelijk moet zijn: Wat zijn de minimumdoelen? Hoe gaan we die formuleren? Hoeveel onderwijstijd mogen de eindtermen in beslag nemen? En hoe zorgen we ervoor dat ze verzoenbaar zijn met alle pedagogische projecten?

“De Vlaamse regering stelt dat de eindtermen letterlijk in de leerplannen opgenomen moeten worden en het Grondwettelijk Hof zegt dat de eindtermen met alle pedagogische projecten verzoenbaar moeten zijn. Als je die twee zaken samenlegt, betekent dat dat de nieuwe eindtermen zo geschreven moeten zijn dat we die naadloos in onze leerplannen kunnen opnemen”, aldus Boeve nog.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat eindtermen minimumdoelen zijn. “De term eindtermen geeft de indruk dat het om een terminus gaat. Het is echter het begin, het minimale dat we verwachten dat leerlingen op groepsniveau behalen.”

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs GO!, wijst erop dat er weinig tijd is om met nieuwe eindtermen te komen. In principe is er tijd tot 2025. Tot dan blijven de vernietigde eindtermen van kracht, maar de leerlingen die door de modernisering zijn gegaan en in de tweede graad begonnen zijn met de eindtermen, starten in het vierde secundair en er zijn nog geen eindtermen voor het vijfde en zesde jaar. Bovendien moeten er niet alleen eindtermen zijn, maar ook leerplannen. Pelleriaux hoopt daarom dat er tegen kerst minstens al een politieke consensus is. Minister Weyts wil er geen deadline op zetten, maar voor hem “mag het ook vroeger” dan kerstmis.

Verder is het ook wachten op nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs. Oorspronkelijk moesten die bij de start van dit schooljaar van kracht zijn, maar die deadline is niet gehaald. Weyts wil de gesprekken die starten voor de eindtermen van het secundair onderwijs gebruiken om ook de discussie over die van het basisonderwijs te hervatten.

Ondertussen besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen om gelijkwaardige eindtermen in te dienen voor de eerste graad secundair onderwijs. De koepel vindt dat de eindtermen van de eerste graad onvoldoende ruimte laten voor het pedagogisch project van schoolbesturen. Boeve benadrukt dat de beslissing stabiliteit geeft aan leerkrachten en hun scholen. “Het betekent dat leraren in september 2023 kunnen verdergaan met de huidige leerplannen, hun voorbereidingen en lesmaterialen”, verklaart hij.

Die zet viel niet in goede aarde bij Weyts. “Het is nogal bizar dat een onderwijsverstrekker wenst af te wijken van eindtermen die hij zelf heeft goedgekeurd. Maar het staat eenieder vrij gebruik te maken van deze wettelijk voorziene mogelijkheid”, reageerde hij.

Schoolbesturen kunnen hun eigen eindtermen indienen als ze vinden dat de eindtermen die door het Vlaams parlement zijn goedgekeurd onvoldoende ruimte laten voor hun eigen pedagogische en onderwijskundige opvattingen of ermee onverzoenbaar zijn. In dat geval kunnen de schoolbesturen eigen eindtermen indienen die gelijkwaardig moeten zijn aan de door het Vlaams parlement goedgekeurde eindtermen. Zo gebruiken de steinerscholen ook al hun eigen eindtermen.

Meer over Onderwijs

Aangeboden door onze partners