©  Shutterstock

Ouderschapsverlof piekt

Met uitzondering van de coronaperiode namen nooit meer mensen ouderschapsverlof dan de voorbije maanden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA.

mtmBron: BELGA

In juli kregen 89.351 mensen een uitkering van de RVA omdat ze ouderschapsverlof namen. Het gaat om een stijging met 8 procent tegenover vorig jaar en een absoluut record. Dat is wel met uitzondering van de coronamaanden in 2020, toen tijdelijk een voordelig ouderschapsverlof in het leven werd geroepen om ouders te helpen met de combinatie van werk en opvang van de kinderen. In augustus 2020 namen meer dan 121.000 mensen ouderschapsverlof. 

In de zomermaanden nemen altijd meer werknemers verlof om voor hun kinderen te zorgen, maar ook in de voorgaande maanden werden recordcijfers opgetekend. Sinds januari nemen telkens meer dan 80.000 mensen ouderschapsverlof, nooit geziene cijfers.

Het populairste regime is dat waarbij vier vijfde wordt gewerkt en één vijfde verlof wordt genomen. Dat is goed voor 55 procent van de ouderschapsverloven. Maar ook het één tiende ouderschapsverlof - om bijvoorbeeld de woensdagnamiddag voor de kinderen te zorgen - wint aan populariteit en is het op één na populairste regime. 

Nog steeds nemen vooral vrouwen ouderschapsverlof. Vrouwelijke werknemers zijn goed voor zowat twee derde van de uitkeringen. Dat is met uitzondering van het één tiende ouderschapsverlof, waar mannen bijna de helft (46 procent) van de dienst uitmaken.

Ouderschapsverlof is vooral populair in Vlaanderen, zo wordt nog maar eens bewezen door de RVA-cijfers. Vlaamse ouders zijn goed voor bijna zeven op de tien ouderschapsverloven.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen