Aangeboden door JOBAT

Wie heeft twee jobs?

Bijna 1 op 20 werkende Vlamingen heeft ook nog een tweede job.

William VisterinBron: Jobat.be

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Jo Brouns. Het gaat om 139.300 personen, en dat aantal is de voorbije jaren niet erg veel veranderd. Zo is er in Vlaanderen geen significante verandering vóór en na de coronacrisis in het aantal personen met een tweede job naast hun hoofdjob.

Daarnaast zijn er nog altijd meer mannen (56 procent) die een tweede job uitoefenen dan vrouwen (44 procent). Ook opleiding en scholing spelen een rol. Zo heeft 5,3 procent van de werkende langgeschoolden een tweede job, bij de kortgeschoolden is dat 3,6 procent.

Wat zijn de grootste groepen?

Die zogenaamde langer- of hooggeschoolden maken overigens ook meer dan de helft uit van de groep personen met een tweede job.

Procentueel telt de groep 50-64-jarigen het minst aantal mensen met een tweede job binnen de leeftijdsgroep. De 25-34-jarigen combineren hun hoofdactiviteit het vaakst met een andere job, namelijk 6,1 procent. In absolute cijfers telt de groep 35-49-jarigen het meest aantal mensen met meerdere jobs.

Tenslotte ook dit: binnen de groep met een tweede job is het aandeel van zelfstandige activiteiten licht gedaald. 60,5 procent van de uitgeoefende tweede jobs zijn als zelfstandige in 2021, tegen 63,8 procent in 2019. Anderzijds telde Vlaanderen in 2021 wel een recordaantal nieuwe eenmanszaken en vennootschappen.

Lees ook:

Bron: Jobat.be