Droogtecommissie roept op om extra spaarzaam te zijn met water, begin september mogelijk strengere maatregelen

Als er de volgende weken niet veel regen valt, kunnen er in september strengere maatregelen komen om het waterverbruik te verminderen. “Alles wordt daarvoor in gereedheid gebracht”, bevestigt hydroloog Patrick Willems (KULeuven) donderdag na een nieuw overleg van de Vlaamse droogtecommissie. De commissie herhaalt haar advies aan sectoren, overheden en burgers, om hun waterverbruik “maximaal terug te dringen”.

Wim Verhaert

In die commissie zetelen de waterbeheerders, drinkwatermaatschappijen, Aquafin en gouverneurs. Ze vergadert wekelijks bij lange periodes van droogte en formuleert aanbevelingen. De waterbesparende maatregelen zijn ingegeven door de aanhoudende droogte en warmte in de zomer en het droge voorjaar.

De boeren vroegen eerder op de dag al een algemeen sproeiverbod. Ze willen dat burgers stoppen met water te gebruiken voor zaken die eigenlijk niet essentieel zijn, zoals het gazon sproeien of de auto wassen.

Pleziervaart

Sinds begin deze week is de pleziervaart al niet meer mogelijk op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart. Pleziervaartuigen kunnen enkel nog samen met schepen van de beroepsvaart door de sluizen. Dat meldde waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vorige vrijdag.

Eerder deze maand liet de droogtecommissie weten dat de situatie kritiek is. “Alle indicatoren, hydrologische en meteorologische, wijzen daarop. Een verdere daling van de peilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen en waterwegen is niet uit te sluiten”, aldus de droogtecommissie. Voor de drinkwaterbevoorrading is er geen probleem, ook niet op middellange termijn, al wordt de waakzaamheid wel aangescherpt.

De voorbije maanden zijn er al maatregelen genomen om de effecten van de droogte te beperken. Zo zijn er schutbeperkingen op verschillende waterwegen, en worden er mobiele pompen ingezet. Overal in Vlaanderen is het verboden om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen. De droogtecommissie vraagt ook om vissterfte steeds te melden aan de milieudienst van de gemeente.

 ©  Rob Engelaar

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer