Experts over de grote nood aan psychologische hulp op school: “Meer problemen, zwaardere problemen”

Experts vinden het een noodzaak dat psychologen dit schooljaar naar onze scholen trekken om met kinderen en jongeren rond en aan hun mentale gezondheid te werken. Niet alleen het aantal leerlingen met psychologische problemen neemt toe, ook de zwaarte van de problematiek. “Leren praten over gevoelens en psychologische problemen is even belangrijk als leren lezen en schrijven, zeker nu ons gezondheidssysteem zo onder druk staat.”

Tommy Huyghebaert

Meer over Onderwijs

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws