©  Tom Palmaers

Belastingen niet betaald? Dan mag douane je auto in beslag nemen en verkopen

Wie zijn belastingen niet heeft betaald of achterstaat met de alimentatie, riskeert voortaan aan de kant gezet te worden door de douane. Als je niet onmiddellijk betaalt, mag die je auto in beslag nemen en verkopen.

Koen Baumers en Werner Rommers

De douane rijdt al jaren rond met zowat 25 mobiele camera’s die nummerplaten herkennen, op zoek naar mensen met achterstallige gerechtsboetes. Van bestuurders die staande worden gehouden en niet onmiddellijk betalen, neemt ze de auto in beslag. En als je na tien dagen nog niet hebt betaald, heeft de douane het recht de auto te verkopen en met de opbrengst de schulden te vereffenen.

Tot nu toe mocht dat alleen bij accijnsschulden of niet-betaalde gerechtsboetes. Het systeem herkende de nummerplaten van bijvoorbeeld vrachtwagens die eerder al eens betrapt waren met rode diesel. Of van auto’s die eigendom zijn van iemand die zijn boetes van de politierechtbank niet had betaald.

Extra bevoegdheden

Voortaan heeft de douane extra bevoegdheden. Ze mag nu ook controleren op andere achterstallige boetes. Bestuurders die hun belastingen niet betaalden of achterstaan met hun alimentatie, kunnen daardoor ook aan de kant gezet worden.

De Kamer breidde de wet uit omdat er “toestanden” waren waarbij de overheid de inbeslaggenomen wagen moest teruggeven na betaling van één boete, terwijl er nog andere schulden openstonden. De Raad van State waarschuwde voor het “disproportionele karakter van de uitbreidingsmaatregel”, maar de wet werd toch goedgekeurd.

“Het gaat om schuldvorderingen die zich bevinden in het stadium van de gedwongen uitvoering”, klinkt het in het wetsontwerp. “De belastingplichtige heeft tijdens het proces de mogelijkheid gehad om zijn schuld te betalen.”

 ©  BELGA

Gericht op ‘kwaadwillige wanbetalers’

De FOD Financiën, waar de douane onder valt, benadrukt dat ze de nieuwe bevoegdheden “voorzichtig” zal toepassen, gericht op “fiscale fraude” en “slechte wil”. “Het gebruik van de camera’s zal gericht zijn op wie herhaaldelijk en na een lange reeks aanmaningen zijn of haar schulden nog steeds niet betaalt”, zegt woordvoerder Francis Adyns.

“Het gaat om personen die ondanks een hele invorderingsprocedure telkens weigeren te betalen. De bedoeling is de kwaadwillige wanbetalers hun eerlijke bijdrage te doen betalen. Het gaat om een gradueel proces waarbij de schuldenaar meerdere kansen krijgt om te betalen. Dit middel zal dus ingezet worden bij die-hard wanbetalers.”

De regels werden eind 2016 al eens uitgebreid, naar alle gerechtelijke boetes in plaats van alleen verkeersboetes. Dat leidde in 2017 tot de betaling van 1,7 miljoen euro aan achterstallige boetes door 3.102 bestuurders.

Meer over Belastingen

Aangeboden door onze partners