©  IMAGEGLOBE

Fiscus en notarissen keken dit jaar al bijna 94.000 keer bankrekeningen in

Het register dat van alle Belgen de bankrekeningen en verzekeringscontracten bevat, werd in de eerste helft van dit jaar al 93.967 keer ingekeken door de fiscus en de notarissen. Dat is 42 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2021, meldt De Tijd dinsdag.

Bron: BELGA

Sinds 2014 brengt de Nationale Bank van België (NBB) de nummers van de bankrekeningen en de financiële contracten van elke Belg samen in één databank. Aanvankelijk kon enkel de fiscus die databank raadplegen, maar sinds de zomer van 2020 hebben ook de federale overheidsdienst Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang tot het register, telkens onder voorwaarden.

Volgens Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, gebruikt de fiscus het register vooral voor het innen van achterstallige belastingen. Notarissen kunnen het register inkijken bij een overlijden in het kader van de aangifte van nalatenschap, schetst De Tijd.

De uitbreiding van de toegang tot het register leidde in 2021 tot een recordaantal raadplegingen, gaat de krant verder. Het register werd vorig jaar 153.000 keer geraadpleegd, drie keer meer dan in 2020. Notarissen en de fiscus namen 90 procent van de consultaties voor hun rekening.

Meer door fiscus en notarissen

De stijgende trend blijkt aan te houden in de eerste helft van 2022. In de eerste jaarhelft raadpleegde de fiscus de databank al 41.233 keer, schrijft De Tijd, een stijging van 64 procent ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2021. “De toename heeft te maken met de heropstart na corona van de invorderingen van belastingschulden. Tijdens de coronacrisis werden die gedeeltelijk onderbroken, onder meer door de toen geldende steunmaatregelen”, verklaart Adyns.

Notarissen raadpleegden de databank in de eerste jaarhelft van 2022 dan weer 52.744 keer, 29 procent meer dan vorig jaar. De krant merkt op dat het aantal raadplegingen niet noodzakelijk overeenkomt met het aantal personen. Soms gebeurt voor dezelfde persoon meer dan één opzoeking.

“Notarissen kunnen het register alleen raadplegen voor personen die zijn overleden”, zegt Jan Sap, algemeen directeur van de notarisfederatie Fednot in De Tijd. De notarissen krijgen volgens Sap ook alleen de rekeningnummers te zien.

Ook saldo

Sinds het begin van het jaar zijn banken en verzekeraars niet alleen verplicht de rekeningnummers te bezorgen aan het meldpunt, ook de saldi van de rekeningen en contracten op geijkte momenten moeten worden doorgestuurd. Volgens Financiën is die uitbreiding nog niet volledig afgerond. “Op basis van cijfers van de NBB op 1 juni 2022 bevat het meldpunt de saldi van 95 procent van de bankrekeningen en van 92 procent van de financiële contracten”, zegt Adyns in De Tijd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer