Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor bestrijding Aziatische hoornaar

De Vlaamse regering maakt dit jaar 130.000 euro vrij om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Dat melden de Vlaamse ministers van Landbouw en Omgeving, Jo Brouns en Zuhal Demir, woensdag. De wespensoort vormt een bedreiging voor de honingbij die al jaar en dag in onze contreien rondvliegt. Door de honingbij te belagen, betekent de exoot ook slecht nieuws voor de land- en tuinbouw: bijen vervullen als bestuivers immers een belangrijke rol.

gjsBron: BELGA

Dit najaar zullen de betrokken overheidsdiensten, het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Natuur en Bos, de situatie evalueren. Ze werken ook een beheersvisie uit voor de Aziatische hoornaar, op middellange en lange termijn.

Zes jaar geleden maakte de exoot voor het eerst zijn opwachting, en sindsdien verspreidde het beestje zich razendsnel over heel Vlaanderen. “We stellen dit jaar een grote toename van deze wespensoort vast”, duidt Brouns. “Daarom zullen we een versnelling hoger schakelen.”

“We hopen de soort dit jaar een slag toe te brengen en de impact op de imkerij en risico’s op incidenten te beperken”, vult Demir aan.

Bijenteelt

Afgelopen zondag liet het Agentschap Natuur en Bos al weten dat de bestrijding van de wespensoort gegarandeerd blijft. “Verdere bestrijdingsacties worden nog altijd ondersteund indien dat nodig is, inclusief de eventuele meerkosten”, klonk het. Het Departement Landbouw en Visserij investeert via het Vlaams bijenteeltprogramma in de bestrijding van de Aziatische hoornaar en stelde eveneens extra middelen ter beschikking.

Brouns en Demir zeggen dat het Vlaams Bijeninstituut (VBI), dat de opsporing en bestrijding van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen coördineert, zo de volgende weken en maanden kan blijven inzetten op de opsporing en bestrijding van de Aziatische hoornaar

De voorbije dagen ontstond wat onrust over de aanwezigheid van de hoornaar, nadat het VBI aan de alarmbel had getrokken. Ontdekte nesten van de Aziatische hoornaar konden niet meer verdelgd worden omdat het voorziene budget was uitgegeven. Het instituut kreeg in 2021 een budget van 60.000 euro, waarvan 30.000 euro overbleef voor dit jaar, zei VBI-voorzitter René De Backer vorige week in de kranten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer