Parket Limburg: geen wanpraktijken bij Pukkelpop . © TV Limburg

Onderzoek naar wanpraktijken bij organisatie achter Pukkelpop kon geen misdrijven aantonen

Hasselt -

Het opsporingsonderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij rechtspersonen achter Pukkelpop is geseponeerd. “Na grondig en doorgedreven onderzoek kon niet worden aangetoond dat er misdrijven werden gepleegd”, zegt persmagistraat Dorien Vanderheiden van het Parket Limburg.

Marij Wyers

Het vooronderzoek werd vorig najaar opgestart. Aanleiding was een artikel van de satirische website tScheldt waarin sprake was van verduistering en belangenvermenging.

LEES OOK. Parket opent onderzoek naar Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine

In dat artikel werden grote vraagtekens gezet bij de financiën van The Factory, de organisatie waarmee Mahassine Pukkelpop organiseert. Die startte als vzw, maar werd omgevormd tot een besloten vennootschap - een gewone, commerciële vennootschap. In de jaren voor die omvorming had The Factory een financiële reserve van 7,7 miljoen euro opgebouwd. Dat bedrag mocht enkel aan sociale doelen uitgegeven worden. Ondanks die beperking was de ‘onbeschikbare reserve’ volgens het jongste jaarverslag naar 3,99 miljoen gezakt, of 3,7 miljoen euro minder.

LEES OOK. Financiën van Pukkelpop en Chokri al eerder onder vuur

Of dat bedrag effectief naar sociale doelen was gegaan, zoals de wet voorschrijft, stond niet in de jaarrekening. De website tScheldt meende te weten dat het geld is gebruikt om het verlies te dekken van de Pukkelpop-editie 2020, die door corona niet is doorgegaan.

Een andere beschuldiging in het artikel was de verwevenheid van The Factory met Que Pasa?, een bedrijf dat op naam van de echtgenote van Mahassine staat. Dat is een toeleverancier van het festival, maar tScheldt plaatste vraagtekens bij de geldstromen tussen die twee bedrijven en insinueert dat hier sprake is van belangenvermenging.

De gerechtelijke politie heeft de voorbije maanden uitgezocht of er onregelmatigheden zijn gebeurd. Het financieel opsporingsonderzoek werd recent afgesloten en er konden geen misdrijven worden aangetoond.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio