©  BELGA

Achterstand asielaanvragen is (een beetje) geslonken

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) heeft op twee maanden tijd een achterstand van 1.000 dossiers van asielaanvragers goedgemaakt. Dat is nog lang niet voldoende, maar wel een stap in de goede richting, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v). “Het CGVS toont zich flexibel en wendbaar om een deel van de oplossing te zijn en zo de instroom en de uitstroom in het opvangnetwerk aan te pakken.”

Op 1 juni stond de “werkvoorraad” nog op 17.571 dossiers. Op 1 augustus staat de teller op 16.496 dossiers. Dat zijn nog altijd een pak asielaanvragen. De regering vroeg aan het CGVS om een tandje bij te steken. Per maand moet over 2.200 à 2.500 dossiers beslist worden, in de eerste helft van het jaar waren dat er gemiddeld 1.600. Eens er duidelijkheid is voor asielzoekers die nu in de opvangcentra zitten, komen die plaatsen weer vrij voor wie nu op straat belandt.

De Belgische overheid is dit jaar alleen al 1.200 keer veroordeeld omdat ze mensen geen onderdak kan geven.  (agy)

Meer over Nicole de Moor

Aangeboden door onze partners