‘De dokter aan het Tropisch Instituut leek meer bezig te zijn met het virus                             en de symptomen in beeld te brengen, dan met mijn pijn te verlichten.’

Plus Artikelinterview

Claude liep het apenpokkenvirus op: “Met apenpokken voelde ik me geen patiënt, maar een paria”

Een maand geleden liep Claude Jdid het apenpokkenvirus op. Eerst kwamen de blaasjes en de koorts, dan de pijn en de onbeantwoorde vragen. ‘Ik was zo ziek dat ik niet meer helder kon nadenken.’

Victor De Roo,Sebastian Steveniers