Themabeeld ©  Shutterstock

Bijna 1 op 10 personen in Vlaanderen heeft buitenlandse nationaliteit: Nederlanders op één, gevolgd door Roemenen en Polen

Begin 2022 had bijna 1 op 10 personen in Vlaanderen een buitenlandse nationaliteit. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn Nederlanders, gevolgd door Roemenen en Polen.

jvhBron: BELGA

Begin dit jaar telde Vlaanderen iets meer dan 658.000 personen met een buitenlandse nationaliteit, oftewel 9,8 procent van de totale bevolking. In 2000 ging het om bijna 5 procent. Het Vlaamse aandeel ligt met ongeveer tien procent iets hoger dan het Europese gemiddelde van acht procent.

Het aandeel personen met een buitenlandse nationaliteit ligt het hoogst in de rand rond Brussel, in de grootsteden Antwerpen en Gent en in de grensstreek met Nederland in de provincies Antwerpen en Limburg. Ook de centrumsteden scoren relatief hoog. Verder verschilt de nationaliteit sterk van regio tot regio.

Het aantal personen met een buitenlandse herkomst ligt dan wat hoger. Zo waren er begin dit jaar 1.677.000 personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, oftewel een kwart van de totale bevolking.

Het gaat om personen met een huidige buitenlandse nationaliteit, maar ook om personen met een huidige Belgische nationaliteit maar met een buitenlandse geboortenationaliteit, of met minstens één ouder met een buitenlandse geboortenationaliteit. Ook hier is Nederland het grootste herkomstland, gevolgd door personen van Marokkaanse, Turkse, Italiaanse en Roemeense herkomst.

Verder is bijna de helft van de personen met een buitenlandse herkomst is geboren in België, maar dat aandeel verschilt tussen herkomstgroepen. Zo liggen deze cijfers hoger bij personen van Turkse, Maghrebijnse en Zuid-Europese herkomst. Dit heeft te maken met het verschil in tijdstip van de belangrijkste migratiestromen.

Meer over Vlaanderen

Aangeboden door onze partners