GEMEENTERAAD. Claire Carmans neemt in Leopoldsburg zitje over van Benny Maes

Leopoldsburg
Staf Boons

Wissel: Benny Maes (CD&V), die onlangs ontslag nam als schepen, besliste om persoonlijke redenen voortaan ook niet langer in de gemeenteraad te zetelen. Hij wordt opgevolgd door Claire Carmans die bij het begin van de zitting de eed aflegde. In de plaatselijke politieraad wordt Maes vervangen door zijn partijgenoot An Caerts.

Schoolomgevingen: Om het vanaf september mogelijk te maken de schoolomgevingen langs de Diestersteenweg en de nieuwe wijkschool op het Geleeg veiliger te maken, gaf de gemeenteraad groen licht voor de aanvullende verkeersreglementen. Zo wordt de Caïmolaan ter hoogte van het kruispunt met de Geleegstraat geknipt en wordt dus een doodlopende straat. In een gedeelte van de Fernand van Baelstraat wordt enkelrichtingsverkeer ingericht. Een deel van deze straat wordt samen met een deel van de Marcel Torfsstraat ingericht als fietsstraat.

Opvangcentrum: Op vraag van de oppositie staat op elke gemeenteraad ook het tijdelijk noodopvangcentrum geagendeerd. Voorzitter Wouter Beke (CD&V) gaf een actuele stand van zaken. Momenteel verblijven er 483 vluchtelingen in het centrum. Beke moest de zitting een tijdlang schorsen omdat vanuit het publiek enkelen luidop hun ongenoegen uitten over de aanwezigheid van dit centrum. Omdat aanmaningen niet hielpen, werd de politie gecontacteerd, maar die moest uiteindelijk niet tussenbeide komen omdat de misnoegden de zaal ondertussen hadden verlaten zodat de rest van de agenda ongestoord kon afgewerkt worden. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio