GEMEENTERAAD. Aannemer is failliet en dus moet Kortessem beschadiging schooldak zelf betalen

Kortessem
Raymond Polus

Jaarrekening: De gemeenteraad kreeg de jaarrekening voor het jaar 2021 voorgelegd ter goedkeuring. Daaruit blijkt dat er voor 2021 een exploitatie-overschot gerealiseerd is van 1.628.216 euro. Structureel zijn de gemeentelijke financiën in evenwicht en gewapend om de eerste schokgolven van de inflatiecrisis op te kunnen vangen. Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) gaf uitleg over de manier waarop het gemeentebestuur verdere voorzieningen zal treffen om de gevolgen van de inflatie en de hoge energie- en grondstofprijzen op te vangen.

Dak school: Al jaren is er waterinsijpeling in de kleuterschool van Vliermaalroot. Schepen voor Patrimonium Donald Martens (CD&V): “Na diverse onderzoeken is gebleken dat dit veroorzaakt is bij het plaatsen van de zonnepanelen. De aannemer die destijds deze panelen plaatste, is evenwel failliet. We gaan dus deze herstellingswerken zelf moeten bekostigen. Daarom dat de gemeenteraad nu lastvoorwaarden en de gunningswijze heeft goedgekeurd. De herstellingswerken gaan ongeveer 45.000 euro kosten.”

Vincentius: Het college van burgemeester en schepenen ontving een vraag van Vincentius om in haar meerjarenplan een verhoging in de tussenkomst van de huur te voorzien. Schepen voor Sociale Zaken Nicole Gielen: “De gemeenteraad besliste om de tussenkomst in de huur van 500 euro/maand aan Vincentius tot 31 december van dit jaar te behouden en vanaf 1 januari 2023 een vaste toelage te voorzien van 600 euro/maand t.e.m. 31 maart 2025. Daarnaast blijft de subsidie van 1.000 euro per jaar behouden.” 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio