© eva

GEMEENTERAAD. Oppositie heeft vragen bij nieuwe padelhal in Herderen

Riemst
Eddy Vandoren

Padelhal: Dat de oude sporthal in Herderen een grondige renovatie moet krijgen, daar hadden de meeste raadsleden geen problemen mee. Het projectvoorstel - opgemaakt door Fluvius - geraamd op ruim 1,9 miljoen werd dan ook aangenomen. De principiële beslissing om aan die make-over ook de bouw van een nieuwe hal met twee padelterreinen te koppelen, stuitte echter op heel wat vragen. Niet alleen de prijs - 670.000 euro - werd in vraag gesteld, maar vooral het feit dat de buurtbewoners te weinig betrokken werden bij de gewijzigde plannen vonden vooral Jan Peumans (N-VA) en Patrick Janssen (Open VLD) niet getuigen van behoorlijke burgerparticipatie. Peumans vroeg ook of er gegarandeerd kon worden dat het padellen geen geluidsoverlast zou veroorzaken, waarop schepen Christian Bamps (cd&v) antwoordde dat het om een volledig gesloten hal ging, zonder vensters en deuren, waarrond een groene buffer voorzien is. Peumans’ voorstel om eerst naar de buurt te stappen en nadien het dossier opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen, kon alleen op de goedkeuring van zijn eigen fractie rekenen. Het voorstel van het schepencollege om zowel de procedure voor de totaalrenovatie van de oude sporthal als van de nieuwe padelhal meteen te starten, werd met uitzondering van de N-VA-leden door iedereen goedgekeurd. “Uiteraard koppelen we met de definitieve plannen nog terug naar de bevolking en naar de raad”, besloot burgemeester Mark Vos (cd&v).

Slag van Lafelt: Onder de titel ‘Vera’ gaat Theater Ozzy op vraag van het schepencollege in augustus aan de Sint-Janskerk in Herderen een spektakelstuk opvoeren om de 275ste verjaardag van de Slag van Lafelt te herdenken. Om voor Ozzy een financiële veiligheid in te bouwen in geval van ‘onvoorziene omstandigheden’ blijft de gemeente borg voor een bedrag van 70.000 euro. Raadslid Ludwig Stevens (Open VLD) vroeg om het begrip ‘onvoorziene omstandigheden’ te specifiëren, om later elke discussie te vermijden. Daar ging de volledige raad mee akkoord.

De Moult: De raad ging akkoord om de prijzen van de laatste tien bouwpercelen in verkaveling De Moult in Zussen lichtjes te verhogen. “Dat gebeurt op basis van een recent schattingsverslag, maar ook deze nieuwe prijzen liggen beduidend lager dan de prijzen van gelijkaardige kavels op de gewone immomarkt”, aldus burgemeester Mark Vos (cd&v).  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer