© eva

Geschiedkundige prijs gaat postuum naar Willy Brone in Riemst

Riemst

Na twee jaar stilte omwille van de coronapandemie werd de gemeentelijke geschiedkundige prijs 2022 uitgereikt. Op voorstel van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst ging die prijs dit jaar postuum naar gewezen ondervoorzitter Willy Brone. “Alhoewel hij geen geschiedkundige verhandeling in de strikte zin van het woord heeft gepubliceerd, kunnen we stellen dat zijn bijdrage aan de genealogie van heel wat Riemstse families niet te onderschatten valt. Hij verzamelde alle bidprentjes en rouwbrieven en sloeg die op in een databestand dat hij vlak voor zijn overlijden aan Gogri schonk. Het is van onschatbare waarde en gaat terug tot in de 18de eeuw. In ons tijdschrift verschenen bovendien tientallen stamboombijdragen van zijn hand”, aldus huidig ondervoorzitter Marcel Daerden. De prijs werd overhandigd aan Willy’s weduwe Mady Ramaekers. eva

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio