© eva

Gezonde gemeentefinanciën ondanks coronacrisis

Lanaken -

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad op 27 juni werd de gemeentelijke rekening over het dienstjaar 2021 goedgekeurd. Ze vertoonde een bonus van 6,4 miljoen. Dat overschot wordt onder meer gebruikt om de snelle stijging van de lonen, pensioenen en energieprijzen op te vangen.

Een bonus van 6,4 miljoen op 31 december 2021 en dat ondanks of dankzij de coronacrisis. “Er waren uiteraard veel minder gemeentelijke activiteiten en evenementen en dus ook minder uitgaven. Bovendien werkten heel wat personeelsleden thuis of draaiden mee in het COVID-vaccinatiecentrum waardoor we bespaarden op de verwarming, elektriciteit, brandstof van voertuigen en verplaatsingskosten, en ook op het onderhoud en dagelijks poetsen van de gebouwen” aldus burgemeester Marino Keulen (Open VLD) die in het schepencollege bevoegd is over de gemeentelijke financiën.

Het overschot gebruikte de financieel directeur om een aantal investeringen - ten belope van 3,3 miljoen - cash te betalen. “We hebben vorig jaar geen leningen opgenomen en met het restant van 3,1 miljoen kunnen we de vier indexsprongen voor de lonen van onze medewerkers - zowat 900.000 euro - opvangen. Daarnaast ook de energiefactuur die maal 2,2 ging en de inflatie van de bouwmaterialen die de prijzen met ruim 20 procent de hoogte injoeg. Hoe dan ook: we kunnen ons programma tot nu toe probleemloos uitvoeren” aldus Keulen.

Ondanks de voortdurende investeringen is het opvallend dat de schuldgraad per Lanakenaar nog steeds in dalende lijn gaat. “In 2007 was de jaarlijkse schuld per inwoner 1.850 euro. Door een zuinig beleid daalde dat in 2014 tot 1.250 euro en vorig jaar zelfs tot 963 euro per inwoner. Dat is ten opzichte van 15 jaar geleden nagenoeg een halvering” besloot een tevreden burgemeester.

Eddy Vandoren

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio