GEMEENTERAAD. Oppositie Pelt: “Als schuldenvrije gemeente begonnen, maar nu 1 miljoen euro aan leningen per jaar”

Pelt
Geert Van Baelen

Meerjarenplanning: De gemeenteraad boog zich over een halfjaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning waarbij de inkomsten en uitgaven van 2022 werden afgestemd op de realiteit. Zo meldde burgemeester Frank Smeets (cd&v) een stijging van de werkingskosten met 1,2 miljoen euro, vooral te wijten aan de oplopende energiekosten. De gemeente houdt ook rekening met de stijgende bouwkosten die zich vertalen in projecten rond wegenonderhoud, maar ook de aanleg van een stationsplein voor het nieuwe WICO-gebouw in Neerpelt. “We kunnen een positief saldo van 9 miljoen van de rekening 2021 inbrengen wat de geplande leningen vermindert”, stelde burgemeester Smeets (cd&v). Oppositieraadslid Frank Seutens (N-VA): “We zijn als schuldenvrije gemeente begonnen, maar moeten stilaan 1 miljoen euro aan leningen per jaar betalen.” Burgemeester Smeets plaatste dit in perspectief: “Wel op een budget van 40 miljoen. We kiezen om te investeren in duurzame gemeentelijke gebouwen die toekomstige kosten drukken.” N-VA en Groen stemden tegen, Lijst Vissers onthield zich.

De Koel: Voor de geplande herinrichting van de het kruispunt van de Leopoldlaan en de Koel met verkeerslichten en een afslagstrook, is het nodig dat de gemeenteweg De Koel zelf ook wordt aangepast. “Langs het deel dat aansluit op de Leopoldlaan zijn nog geen fiets- of voetpaden voorzien. Om dit te kunnen voorzien, is een verbreding van de weg nodig”, stelde schepen Jaak Fransen (cd&v). De bedoeling is dat het bestaande fietspad vanaf de Sellekaertsstraat ter hoogte van het kruispunt aansluiting vindt.

Lindelsebaan: Om de verkeersveiligheid te verhogen wil de gemeente enkele conflictpunten op de Lindelsebaan opheffen door het afsluiten van de zijstraten Doornstraat, Struikstraat en de Zipstraat voor gemotoriseerd verkeer. Het sluipverkeer wordt geweerd met paaltjes. 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio