GEMEENTERAAD. Plaatsvervangend gemeenteraadsvoorzitter aangesteld

Herstappe
Dirk Roefflaer

Voorzitterschap: Gemeenteraadsvoorzitter Dragan Marcovic heeft laten weten dat hij voor minstens twaalf weken verhinderd is om te zetelen. Hij trekt zich terug wegens familiale redenen om te kunnen zorgen zijn zieke dochter. Yoeri Jorissen vervangt hem als voorzitter van de gemeenteraad, de OCMW-raad en als lid van de Politieraad. Nicole Peumans mocht de eed afleggen als plaatsvervangend raadslid en vervolgens als schepen. Normaal zou zij Marcovic vanaf 1 januari 2023 opvolgen als schepen.

Woonbeleid: De gemeenteraad keurde de sociale visie op het woonbeleid goed. De gemeente streeft naar een kwalitatief, passend en betaalbaar woonaanbod voor alle inwoners. Er zijn 31 woningen, inclusief twee sociale huurwoningen. Er is geen leegstand of verwaarlozing. Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad. De gemeente streeft naar een mix van woontypologieën en naar de dialoog met alle mogelijke partners op de woningmarkt.

Sociale verhuur: De gemeenteraad keurde het afsprakenkader goed van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Land van Loon. Dat verbindt er zich onder andere toe voor elke woonentiteit die te huur aangeboden wordt in de gemeente en waarvoor ze geïnteresseerd is een geldig conformiteitsattest op te vragen bij de eigenaar. De gemeente zal dit attest afleveren op basis van de vaststellingen door de daartoe aangestelde woningcontroleur. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer