GEMEENTERAAD. Overschot van 873.000 euro: “Meerderheid heeft nood aan peper in gat”

Herk-de-Stad
Luk Weyens

Rekening 2021: De meerderheid van Vooruit, cd&v en Open Vld stelde op de gemeenteraad de rekening van 2021 voor. De meerderheid klopte zich met de cijfers op de borst, maar volgens de oppositiepartijen Nieuw/Onafhankelijk en Groen blinkt het bestuur uit in immobilisme.

“Het positieve resultaat bedraagt 873.737 euro, terwijl we in de laatste aanpassing van het meerjarenplan nog rekening hielden met een tekort van 898.496 euro”, legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit. “Dat brengt het totaal met de voorafgaande jaren samen op 7,865 miljoen euro. Om een negatief netto actief bij het OCMW te voorkomen, is een toelage van 606.536 euro verleend.”

Harde kritiek Nieuw/Onafhankelijk: Lo Guypen, ex-schepen en nu fractieleider Nieuw/Onafhankelijk was scherp voor de meerderheid: “In 2021 was de legislatuur halfweg, maar een blik achter de cijfers – chapeau voor de financieel directeur en zijn ploeg – leert dat het beleid tot nu uitblinkt in immobilisme, in weinig of geen vooruitgang. De rekening staat bol van evaluaties als ‘geen actie ondernomen’, ‘beperkt tot overleg’, on hold’ en niet gestart’. De Open VLD-cd&v-Vooruit meerderheid kondigde haar meerjarenplan in 2019 met veel bravoure aan als een prestigieus en dynamisch toekomstproject, maar daarvan blijft weinig over. Onze voorspelling dat het een blinkende nieuwjaarsbrief zonder zicht op resultaat was, blijkt nu waarheid te zijn. De Herkenaren verdienen beter. Soit, er rest nog een beetje tijd. Beste leden van de meerderheid, strooi dus maar een beetje peper uw gat en vooruit met de geit.”

Vragen bij Groen: Fractieleider Gunter De Ryck van Groen blijft met veel vragen achter: “Alle waardering voor het werk van de diensten voor deze jaarrekening, maar we stellen wel vast dat de uitvoering van bepaalde acties minder vlot verlopen dan de meerderheid doet uitschijnen. Bepaalde acties zijn zelfs nog niet uitgevoerd, maar daarover wil de meerderheid geen toelichting geven.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer