Herman Fonck. ©  RR

Okra: “Minimumpensioen zou nu al 1.650 euro moeten bedragen”