©  © UNICEF/UNI77840/Holt

Meer dan 35.000 Belgische meisjes en vrouwen betrokken bij besnijdenis

In België zijn meer dan 35.000 vrouwen betrokken bij genitale verminking. Dat blijkt uit een studie naar vrouwelijke genitale verminking in opdracht van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

evdgBron: BELGA

Genitale verminking van vrouwen (FGM) is een schending van de mensenrechten en gendergerelateerd geweld, en kan leiden tot veel fysieke en psychologische complicaties gedurende het hele leven. Volgens Unicef hebben minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen die momenteel in 30 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië leven een of andere vorm van genitale verminking ondergaan: clitoridectomie, excisie of infibulatie.

Als gastland voor meisjes en vrouwen die op de vlucht zijn voor oorlog of gendergerelateerd geweld, maakt België zich ook zorgen en is het belangrijk om het aantal getroffen personen in te schatten om onze preventie- en beheerssystemen aan te passen. Deze studie, de vierde in zijn soort sinds 2007, werd uitgevoerd door onderzoekers van GAMS België en het Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezin (AVIQ). Het is gebaseerd op een indirecte schattingsmethode met behulp van gegevens uit het bevolkingsregister en de prevalentie van VGV in de landen van herkomst.

Risico voor 12.000 minderjarige meisjes

De studie schat dat er meer dan 23.000 besneden vrouwen in België wonen en dat meer dan 12.000 minderjarige meisjes van besneden moeders het risico lopen om vrouwelijke genitale verminking te ondergaan als er geen preventiewerk wordt gedaan. In het Vlaams Gewest wonen meer dan 16.500 besneden of risicovolle meisjes en vrouwen. Dat is een stijging van 45 procent in vergelijking met 2016. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 10.000 en in het Waals Gewest om 8.800.

Deze forse stijging is te verklaren door de opvang van vrouwen uit landen waar vrouwelijke genitale verminking voor meer dan 90 procent wordt toegepast, zoals Guinee en Somalië. “Deze vrouwen werden besneden in hun land van herkomst, hun in België geboren dochters lopen het risico besneden te worden als er geen preventief werk wordt gedaan. We weten echter dat de middelen voor preventie nog niet overal gelijk zijn”, zegt Fabienne Richard, directeur van GAMS Belgium en een van de auteurs van de studie.

Campagnes

Staatssecretaris Sarah Schlitz lanceerde dinsdag twee campagnes. De eerste campagne heeft tot doel bekendheid te geven aan de twee door het RIZIV geaccrediteerde zorgcentra, gevestigd in het UMC Sint-Pieter in Brussel en in het UZ van Gent. Die bieden holistische ondersteuning aan besneden vrouwen aan. De tweede campagne, die in 2023 van start gaat, is geselecteerd door de projectoproep “Zolang het nodig is”. Het is bedoeld om de betrokken families en professionals bewust te maken van de risico’s van besnijdenis terwijl ze op vakantie gaan.

Aangeboden door onze partners