© eva

GEMEENTERAAD. Welles-nietesspelletje over trajectcontroles door TAAS in Lanaken

Lanaken
Eddy Vandoren

Trajectcontrole: Na ruim een uur debatteren - nu en dan leek het discours op een welles-nietesspelletje - keurde de meerderheid van de raad de concessieovereenkomst met TAAS goed om in Lanaken in diverse straten trajectcontroles te installeren. Burgemeester Marino Keulen (Open VLD): “We willen in eerste instantie de zwakke weggebruikers en de bewoners van een aantal straten die thans onveilig zijn beschermen. Denk aan de Heirbaan, de Koning Albertlaan, de Industrieweg, de Dorpsstraat... het gaat om straten waar nu al een maximumsnelheid van 30 en 50 km/uur geldt en waar de bewoners vragende partij zijn. Met de trajectcontroles van TAAS gebeurt de snelheidshandhaving op een wettelijk correcte manier. TAAS is de enige aanbieder op de markt die een gehomologeerd trajectcontrolesysteem met geïntegreerde GAS verwerkingssoftware van A tot Z als service kan aanleveren. Wij kunnen dat niet in eigen beheer.” Vooral de raadsleden Rudi Mechels en Vera Jans (cd&v) bleken hevige tegenstanders te zijn van de overeenkomst. “Voor cd&v is het evident: natuurlijk moeten mensen die te snel rijden beboet worden. Alleen moet je dat niet uitbesteden aan een privé-firma. Op deze manier krijgt winstbejag de bovenhand ten koste van de verkeersveiligheid van de Lanakenaar. Dit is een win-for-life voor de gemeentekas en voor TAAS, een pervers winmodel. Trouwens er zijn andere snelheidsremmende maatregelen mogelijk.” Bij dat laatste argument sloten Piet van Berkel (N-VA) en Leo Joosten (Vlaams Belang) zich aan. Na ruim een uur pingpongdebat sloot burgemeester Keulen de discussie: “We kiezen voor verkeersveiligheid. Wie de regels respecteert, heeft geen probleem met snelheidscontroles. TAAS is overigens een bonafide bedrijf dat beursgenoteerd is. De overeenkomst werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur goedgekeurd en is in meerdere gemeenten van toepassing. In Lanaken zal ze ingaan vanaf 1 januari 2023 en we zullen geregeld terugkoppelen naar de raad wat het aantal vaststellingen betreft.” Bij de stemming was de cd&v tegen, N-VA en Vlaams Belang onthielden zich en Open VLD en Vooruit/Groen stemden voor de samenwerking met TAAS.

Mantelzorgpremie: De raad stemde in met de aanpassing het reglement mantelzorgpremie. Vanaf 1 september 2022 wordt de toelage aan de mantelzorger verhoogd van 38 naar 40 euro. Daarnaast wordt de leeftijd van mantelzorger en zorgbehoevende verlaagd van 21 naar 18 jaar. Freddy Stouten (cd&v) zag graag dat de toelage ook kon uitgebreid worden tot niet-samenwonenden - buren bijvoorbeeld - maar dat voorstel zag de meerderheid van de raad niet zitten omdat het oncontroleerbaar is volgens schepen Michel Stevens (Vooruit/Groen).

 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio