© eva

Gemeenteraad vergadert op maandag 4 juli

Riemst -

De eerstvolgende vergadering van de gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op maandag 4 juli om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Voorafgaand aan de eigenlijke vergadering is er naar goede gewoonte een ‘vragenkwartiertje’.

Aan de agenda staan onder meer volgende punten: rekening over het dienstjaar 2021 van gemeente en OCMW, bestek aanleg en onderhoud stoepen 2022 - 2025, bestek onderhoud betonwegen en ruilverkavelingswegen 2022 - 2025, project opwaardering diverse begraafplaatsen, theatervoorstelling van OZZY in het kader van 275 jaar Slag van Lafelt, projectvoorstel renovatie en uitbreiding sporthal Herderen, motie i.v.m. aanpak stikstofproblematiek, actualisatie verkoopprijzen verkaveling De Moult in Zussen, verkoop bouwpercelen in de nieuwe verkaveling Hesbania Genoelselderen en bestek aanpak wateroverlast in Heukelom Dorp en ontharding Burgemeester Coenegrachtslaan Vlijtingen.

Alle belangstellenden zijn welkom. De vergadering start om 20 uur. Vanaf 19.45 uur kunnen Riemstenaren tijdens het traditionele ‘vragenkwartiertje’ het college van burgemeester en schepenen ondervragen over het gemeentelijk beleid.  

Eddy Vandoren

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio