© Nico Francois

© Nico Francois

© Nico Francois

© Nico Francois

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Bouwgrond met restanten ingestort kloostergebouw aan Plein 17 verkocht

Voeren -

Het in 2015 gedeeltelijk ingestorte kloostergebouw aan Plein 17 in Tongeren is verkocht aan ontwikkelaar Q living. Het klooster werd als erfgoedobject opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Q living zal overleggen met de verschillende instanties (Stad Tongeren, Monumentenzorg) om een kleinschalig residentieel project te realiseren met respect voor het historisch kader van het voormalige klooster. Op 10 februari 2015 stortte tijdens verbouwingswerken het overgrote deel van het pand in. De restanten van het gebouw waren instabiel en de kans op verdere instorting was groot. Het pand werd daarom gedeeltelijk gesloopt.

Nico Francois

In mei 2016 startte het Autonoom Gemeentebedrijf Tongeren de procedure tot onteigening van het onroerend goed. Na het doorlopen van de onteigeningsprocedure werd het AGB eind 2020 eigenaar. Onder meer omwille van het belang van de site in het stadscentrum werd het onroerend goed in het najaar van 2021 door het AGB Tongeren overgedragen aan de stad Tongeren, zodat de stad de bouwgrond en de restanten van het kloostergebouw in de markt te koop zou kunnen aanbieden met als voorwaarde de heropbouw en het herstel van cruciale erfgoedelementen in overleg met de dienst Erfgoed. De gemeenteraad besliste in september 2021 het goed te verkopen via Biddit. Een eerste verkoopronde leverde geen resultaat: enerzijds omwille van de verplichting tot wederopbouw en anderzijds de te hoog geschatte minimumverkoopprijs. Geen verkoop betekent onvermijdelijk ook dat het beschermde stadsgezicht verdwijnt. Daarbij komt dat de site in het hart van het historisch centrum er vandaag troosteloos uitziet. De gemeenteraad besliste in april 2022 daarom om de minimumverkoopprijs te verlagen tot 94.500 euro. Deze prijs stemt overeen met de initiële schatting. Het pand werd opnieuw te koop aangeboden via Biddit en vond een koper. Nu werd de akte van toewijzing ondertekend. De koper is Q living. De koper verwerft het goed voor de prijs van 95.500 euro. Q living is de ontwikkelaar die eerder ook al het bekende pand Le Döme in de Hondsstraat renoveerde en herbestemde tot woningen. Ook dit pand werd gerenoveerd na een onteigeningsprocedure opgestart door de stad.

https://youtu.be/uWYUbQVxG54

Aangeboden door onze partners

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio